21 september 2021

Te veel jonge senioren in financiële problemen

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en FASv. Het gaat om bijna 150.000 huishoudens met een laag inkomen.

De ouderenorganisaties roepen het demissionaire kabinet op om maatregelen te nemen zodat deze groep niet in de armoede belandt. Als deze jonge senioren (55-65 jaar) al vanuit een slechte positie de AOW ingaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen.

Uitkering

De meeste mensen van deze groep zitten al jaren in een lastige financiële situatie. Het zijn vaak lageropgeleiden, mensen met schulden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ongeveer een kwart van hen heeft een uitkering. Van alle jonge senioren valt inmiddels 10,3% onder deze kwetsbare groep, een percentage dat al jaren stijgt.

Als het kabinet deze kwetsbare groep niet helpt, zal dat op termijn alleen maar tot hogere kosten voor de samenleving leiden, zo waarschuwen ANBO en de andere ouderenorganisaties.

De resultaten van het onderzoek van Regioplan vindt u hier

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

anbo-wonen-besparen-09.jpg