03 februari 2015

'Te grote reserves Wmo bij gemeenten'

Gemeenten krijgen geld van de overheid voor de zorgtaken die ze sinds 1 januari uitvoeren, maar zijn bezorgd dat het te weinig is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In sommige gevallen leggen ze daarom grote reserves aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad (FD). ANBO-directeur Liane den Haan: “Dat is niet de bedoeling. Een buffer voor de transitie van zorgtaken is te begrijpen, maar er moet niet te veel geld worden gereserveerd wat nu ook aan de zorg kan worden besteed.”

Oppotdrang

“Volgens het FD zijn er gemeenten die echt forse reserves hebben aangelegd. Dat gaat verder dan een buffer voor de Wmo. Daar maakt ANBO zich zorgen over. Het kan niet zo zijn dat gemeenten bijvoorbeeld overmatig korten op huishoudelijke hulp terwijl ze geld achter de hand houden. Reden dus voor ANBO om dit zeer kritisch te volgen. In 2009 zagen we al dat gemeenten soms hun Wmo-budget niet helemaal hadden besteed. Geld dat dus bij zorgbehoevende burgers had kunnen komen gaf de gemeente niet uit. Dat is onwenselijk,” aldus Den Haan.

Verdeelmodellen

Gemeenten en het Rijk moeten nog komen tot een nieuw verdeelmodel voor het Wmo-budget. De zorgbehoefte per regio kan flinke verschillen vertonen en daar moet rekening mee worden gehouden. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid: “Dit jaar werken we nog met modellen op grond van historische gegevens. Die passen we aan als ze achterhaald blijken te zijn.” ANBO houdt dit proces nauwlettend in de gaten.

Naar overzicht
Gezondheid