03 augustus 2015

Te fit om te stoppen met werken

‘Hoezo achter de geraniums?’, kopte De Telegraaf zondag 2 augustus. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal doorwerkende gepensioneerden verdubbeld naar 180.000. En dat is 6 procent van het totaal aantal gepensioneerden. Volgens ANBO-onderzoek willen de meeste senioren doorwerken, omdat ze het leuk vinden en deel willen blijven uitmaken van de maatschappij.

Extra belasting betalen

In het Telegraaf-artikel komen meerdere senioren aan het woord over hun drijfveren om aan het werk te blijven. Maar langer doorwerken levert af en toe ook problemen op, blijkt uit ANBO-onderzoek. “Senioren die nog werken moeten extra belasting betalen”, waarschuwt Liane den Haan directeur-bestuurder bij ANBO. “Omdat ze naast hun pensioen of AOW een tweede inkomen hebben. Werkende ouderen weten dit vaak niet en worden bij een belastingaanslag onaangenaam verrast door het hoge bedrag. Ik waarschuw werkende senioren om hiervoor geld opzij te leggen.” 

Oppasopa’s en –oma’s

De grootste groep senioren die werkt is niet geregistreerd: het zijn de vele tienduizenden opa’s en oma’s die op hun kleinkind(eren) passen. Vaak doen zij dat geheel belangeloos. Volgens oud-minister Willem Vermeend vertegenwoordigt deze groep ‘een economische factor van jewelste. Maar niemand weet hoe groot deze groep is en hoeveel uren zij gemiddeld per week op de kleinkinderen passen. Het stelt de ouders wel in staat om volledig buitenshuis te kunnen werken’. Grootouders met een bijstandsuitkering hebben overigens wel de plicht om bij de gemeente te melden dat ze oppassen. Het wordt door de rechter gezien als werk, waarvoor je geld zou kunnen krijgen en dat zou dan in principe in mindering kunnen worden gebracht op de uitkering. Volgens staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma mogen opa's en oma's met een bijstandsuitkering gewoon op hun kleinkinderen passen. Wel moeten ze zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt en als ze voor het oppassen geld krijgen, moeten ze dat opgeven aan de sociale dienst. 

Wet doorwerken na AOW

Op 22 september behandelt de Eerste Kamer de ´Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd´. Als die de wet goedkeurt, is deze per 1 januari 2016 van kracht. En de volgende 5 punten gaan er dan veranderen: 1. Bij ziekte hoeft de werkgever nog maar maximaal dertien weken loon door te betalen. 2. Na ziekte van een gepensioneerde werknemer gelden er minder zware re-integratie verplichtingen voor de werkgever. 3. Een werknemer hoeft na afkeuring niet aan een andere baan te worden geholpen. 4. In plaats van na twee jaar, kan een werkgever het contract van een gepensioneerde werknemer al na dertien weken ziekte opzeggen. 5. Pas na maximaal zes tijdelijke contracten of een dienstverband van vier jaar moet een vast contract worden aangeboden. 

Lees hier het hele artikel in De Telegraaf (na registratie)

Naar overzicht
Inkomen