8 april 2022

Tarieven voor contant geld voorlopig bevroren

Banken gaan de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen. Dat hebben verschillende partijen – waaronder ANBO - afgesproken in het convenant contant geld, dat vanmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze afspraak is belangrijk voor senioren die afhankelijk zijn van contant geld. Banken zijn namelijk vrij in het bepalen van hun tarieven en nu is afgesproken dat de kosten voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet omhoog gaan. Banken kunnen dus bijvoorbeeld niet besluiten dat je een euro moet betalen voor elke opname uit een geldautomaat.

Niet rechtvaardig

ANBO heeft zich hard gemaakt voor deze afspraak, omdat wij vinden dat iedereen aan het betalingsverkeer moet kunnen deelnemen op de manier die het best bij hen past. Sommige mensen zijn afhankelijk van contant geld, omdat zij de overstap naar internetbankieren niet kunnen maken. Extra kosten voor deze groep zouden niet rechtvaardig zijn.

Daarnaast is ANBO blij dat in het convenant staat dat contant geld een publiek goed is, waar iedereen goed toegang toe moet houden.

Behoefte

Verder is afgesproken dat er een onderzoek komt naar het gebruik van contant geld. Welke groepen in de samenleving gebruiken contant geld en zijn daarvan ook afhankelijk? Wat is de behoefte aan contant geld? Het onderzoek moet over ruim een jaar, in juli 2023, klaar zijn. Alle partijen gaan dan weer om tafel zitten om de resultaten in het convenant te verwerken.

Het convenant is tot stand gekomen na maanden onderhandelen, onder leiding van De Nederlandsche Bank. Aan tafel zaten maatschappelijke organisaties, zoals ANBO, banken en ondernemers. Kortom, alle partijen die belang hebben bij een goed functionerend contant-geldsysteem. Juist omdat er zo veel verschillende belangen meespelen, is het een prestatie van formaat dat het gelukt is dit convenant te sluiten.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Geen aparte tarieven voor contant geld