20 december 2012

Tarieven regionaal OV stijgen fors in 2013

Decentraal prijsbeleid werkt duidelijk niet in het openbaar vervoer; in 2013 loopt de prijsstijging in het openbaar vervoer in enkele regio’s op tot meer dan 10 procent in vergelijking met 2012. Dat blijkt uit een vergelijking van ANBO van de prijsstijgingen in het grootste deel van de zogeheten concessiegebieden. Nederland is opgedeeld in vervoersregio’s, die zelf hun eigen tarieven kunnen vaststellen. Opvallend is vooral de grote regionale variatie, met Groningen en Drenthe als uitschieters. Niet alleen kosten de kilometers daar het meest; de prijsstijging van 14 procent is veruit het grootst.

Verkeerd

ANBO vindt het schokkend dat de tarieven zo snel stijgen en bovendien veel harder stijgen dan de inflatie. “Afhankelijk van waar je woont varieert de prijsstijging en het prijsniveau. Raar en verkeerd. De stijging van de tarieven is niet te verantwoorden en niet uit te leggen aan de reiziger, die elk jaar fors meer kwijt is aan hetzelfde traject”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. ANBO wil dat de maatstaf die nu voor de bepaling van de kilometerprijs gehanteerd wordt ter discussie wordt gesteld. Daarnaast moeten verschillende kilometerprijzen en prijsstijgingen in Nederland gelijk getrokken worden. Omdat de advisering over de tarieven nu volledig gedecentraliseerd is, ontbreekt iedere coördinatie hierover. Dat is niet in het belang van de reiziger. Reden te meer om vaart te maken met een nieuwe landelijke overlegstructuur om OV-chipkaart en tarieven te bespreken, aldus ANBO.

Zuid-Holland duur

Op grond van de Wet OV 2000 is er regionaal inspraak van gebruikers geweest over de tarieven. Een aantal adviezen was negatief over de te gebruiken index voor de tariefstijgingen en negatief over extra prijsstijgingen. Dat heeft echter in de meeste regio’s geen effect gehad. Naast de eerder genoemde stijging van 14 procent in Drenthe en Groningen, stijgen de prijzen in Utrecht ook fors. Het stadvervoer in Zuid-Holland stijgt met slechts 3,8 procent, maar wordt daarmee wel een van de duurste regio’s.

De index die de vervoersbedrijven voor hun kostenstijgingen hanteren geeft een prijsstijging van 3,83 procent over 2012. Daarnaast verwerken sommige vervoerders de effecten van de bezuinigingen in hun tarieven. De tariefstijging varieert in 2013 van 3,8 tot 14 procent. Dat is na een prijsstijging van 4,9 procent eind 2011 opnieuw fors. De inflatie lag in oktober 2012 op 2,9 procent.

Voor ouderen die met reductie reizen is het beeld overeenkomstig. De kilometerprijs in stedelijke gebieden is over het algemeen lager dan op het platteland.

Tarieven

Concessiegebied

Stijging kilometertarief

€ per km in 2013

% t.o.v. 2012

Groningen

15,1 cent

14 procent

Drenthe

15,1 cent

14 procent

Utrecht

12,5 cent

5 procent

Gelderland (stad)

12,5 cent

8 procent

Gelderland (streek)

13,7 cent

3 tot 4 procent

Gelderland (trein)

14,7 tot 17,7 cent

5 procent

Haaglanden

14,4 cent

3,8 procent

Amsterdam

14,5 cent

2 procent

Utrecht

12,5 cent

bijna 9 procent

Brabant

13,7 cent

3,8 procent

Zuid- Holland (stad)

15 cent

3,8 procent

Zuid- Holland (streek)

13 cent

4 procent

Rotterdam

13,2 cent

3,8 procent

Limburg (bus)

14,3 cent

3,8 procent

Limburg (trein)

12 of 20 cent

4 procent

Het is nog niet duidelijk hoe de tarieven in Noord-Holland en Overijssel stijgen. De signalen uit Noord-Holland wijzen op een forse prijsstijging. Friesland is onduidelijk in de publicaties, waardoor de tariefstijging niet te bepalen was.

ANBO vergeleek kilometertarieven bij reizen zonder korting. Er is niet gekeken naar het afschaffen van regionale of bovenregionale abonnementen en mogelijke bezuinigingen op de dienstverlening.

Wonen