17 december 2012

SZW bagatelliseert cijfers CPB en Nibud

De problemen waar senioren specifiek mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het feit dat gepensioneerden onevenredig hard getroffen worden door de maatregelen in het regeerakkoord, zijn nauwelijks ter sprake gebracht tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vragen die wél aan minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma gesteld zijn, zijn onvoldoende beantwoord. ANBO is teleurgesteld: “Van de honderd vragen ging er maar één over de koopkracht, en nog niet eens specifiek over de koopkracht van senioren. Wij merkten al eerder dat de berekeningen van het Nibud en het Centraal Planbureau (CPB) niet heel serieus genomen worden. Terwijl beide instituten luid en duidelijk zijn: ouderen krijgen het de komende jaren zwaar te verduren. Het CPB en Nibud constateerden flinke uitschieters in de financiële situatie voor gepensioneerden en het ziet er naar uit dat zij de hogere rekening blijven betalen.”

65-plussers hard getroffen

Minister Asscher stuurde op 4 december, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, al een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van eerdere Kamervragen over de totstandkoming van koopkrachtcijfers. 82 Procent van de 65+-huishoudens gaan er in 2013 op achteruit, tegenover 63 procent van de actieve 65-minners. Vijftig procent van de 65-plussers gaat er zelfs tussen de twee en vijf procent op achteruit, tegen slechts 17 procent van de actieve 65-minnners. “Op zijn minst hadden daarover Kamervragen gesteld kunnen worden tijdens de begrotingsbehandeling, maar blijkbaar is het geen issue”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. Den Haan wijst erop dat vooral de middeninkomens forse klappen te verwerken krijgen. Zij worden relatief harder getroffen door de korting op de pensioenen. De kloof tussen werkenden en gepensioneerden wordt door het kabinetsbeleid onaanvaardbaar groot.”

Ook nauwelijks vragen over pensioen 

Thema’s die wél speelden tijdens de debatten van afgelopen week waren re-integratie, de hoogte en duur van de WW, arbeidsomstandigheden en de inzet van de arbeidsinspectie en de jeugdwerkloosheid. “Allemaal zeer terecht”, zegt Den Haan, “maar het is een schande dat de minister niet aan de tand is gevoeld over de koopkrachtplaatjes.”

Over het nieuwe opbouwpercentage van 1,75 procent zijn wel vragen gesteld. Het kabinet wil namelijk dat er minder fiscale ruimte komt om voor aanvullend pensioen te sparen In het regeerakkoord is nu bepaald dat 1,75 het maximale percentage mag zijn dat jaarlijks aan pensioen kan worden opgebouwd. Vorig jaar nog mocht er 2,25 procent van het jaarsalaris voor de pensioenopbouw worden gespaard, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Dat is dit voorjaar al verlaagd naar 2,15 procent.

Den Haan: "Minister Asscher antwoordde doodleuk dat 40 dienstjaren à 1,75 procent voldoende zijn voor een pensioen ter waarde van zeventig procent van het middenloon. De minister geeft hiermee geen blijk van veel realiteitszin. Jongeren bouwen volgens bijna alle pensioendeskundigen fors minder pensioen op. Ze koersen nu op zeventig procent van het middelloon of ongeveer zestig procent van het eindloon, en dat is geen vetpot. Maar door de huidige grote kans op niet indexeren, wordt vaak niet eens 50 procent van het eindloon gehaald. Mensen die hun pensioen al in zicht hebben kunnen hun verliezen niet meer compenseren met extra spaargeld of een extra pensioenpotje. Daar moet echt een oplossing voor gezocht worden.”

Naar overzicht
Inkomen