7 maart 2021

SVB, stop met die brieven!

Het tv-programma Kassa besteedde gisteravond aandacht aan de situatie van een gepensioneerd echtpaar waarvan één partner in een verzorgingsinstelling woont. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt mensen in een dergelijke situatie een brief waarin zij mensen wijzen op de mogelijkheid om voor een alleenstaande-AOW te kiezen. ANBO vindt dat SVB daarmee moet stoppen.

Over dit onderwerp krijgen wij regelmatig vragen van onze leden. Wij waarschuwen mensen om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Het gaat namelijk niet alleen om de hogere AOW die je dan krijgt, er veranderen ook aan de achterkant veel zaken.

Eigen bijdrage omhoog

Zoals de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), die je moet betalen voor het verblijf in de zorginstelling. Die gaat van de zogenoemde lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage. Zoals we in de tv-uitzending zagen, ging het bedrag fors omhoog. De lage eigen bijdrage is maximaal € 899,80 per maand; de hoge eigen bijdrage kan oplopen tot maximaal € 2.469,20 per maand.

Niet verstandig

Er verandert zoveel in financieel opzicht als iemand in een zorginstelling wordt opgenomen. Het is lastig om daar het overzicht in te houden. ANBO heeft juist voor die gevallen voor onze leden een leidraad gemaakt om een verantwoorde keuze te kunnen maken. In ongeveer 70% van de gevallen is het juist niet verstandig om te kiezen voor een alleenstaanden AOW. Bijvoorbeeld als het inkomen van de partner in de zorginstelling hoger is dan het inkomen van de thuiswonende partner.

Gevolgen niet duidelijk

Wij willen dat de SVB stopt met het sturen van de brieven. De volledige financiële gevolgen zijn niet duidelijk in deze brief, dus het kan mensen op een verkeerd spoor zetten. Zeker als de gevolgen onomkeerbaar zijn.

Bekijk de uitzending van Kassa

anbo-inkomen-30