12 november 2013

SVB moet handelen in geest nieuwe wet samenwonen

ANBO is blij dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) haar nieuwe wetsvoorstel over de AOW en samenwonen naar de Raad van State stuurt. Echter, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rechtmatigheid van de uitkering controleert, heeft nog altijd geen mandaat om te handelen in de geest van deze nieuwe regels. Wat ANBO betreft is er voldoende draagvlak in de Tweede Kamer, en zou de SVB per direct volgens deze nieuwe regels moeten kunnen toetsen of er sprake is van een samenwonen. Nu zitten naar schatting duizenden LAT-tende 65-plussers nog steeds in onzekerheid, en moeten zij vrezen voor onaangekondigd huisbezoek. De nieuwe regels moeten leiden tot objectieve gronden waarop de SVB kan baseren of iemand samenwoont of een LAT-relatie heeft. Nu is dat nog niet het geval: AOW’ers met een (nieuwe) partner, worden op subjectieve, niet meetbare gronden als samenwonend aangemerkt als zij ‘meer dan de helft van de tijd’ samen doorbrengen. “Wij pleiten voor een mandaat aan de SVB, om te handelen in de geest van deze noodzakelijke verbetering van de gebrekkige regelgeving. Bovendien is terughoudendheid gewenst als het gaat om de zinloze en dure huisbezoeken, die AOW’ers onterecht emotionele en financiële trauma’s bezorgen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

2014

ANBO verzet zit al jaren tegen zowel de huisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen zijn door toenmalig staatssecretaris Aboutaleb, als de gebrekkige regelgeving rond AOW en samenwonen. Ook de rechter maakte in een door ANBO aangespannen proefproces korte metten met de huisbezoeken van sociaal rechercheurs. De jarenlange inspanning van ANBO en de daaropvolgende druk van de Tweede Kamer leidde tot een reactie van staatssecretaris Klijnsma. Zij is van plan vanaf 1 mei 2014 de regels aan te passen voor AOW’ers en samenwonen. In de nieuwe regels staat dat 65-plussers die de financiële lasten dragen van een zelfstandige woonruimte - huur of koopwoning - maar veel bij elkaar verblijven, per  definitie niet meer als samenwonend worden beschouwd. Ook worden zij niet meer lastig gevallen met huiscontroles door de SVB. Dat is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Den Haan: “We vinden het een stap in de goede richting, maar het is niet voldoende. Wat ons betreft zouden de regels per direct aangepast moeten worden om de onzekerheid weg te nemen.”

Boete

Een op de drie 65-plussers ontvangt AOW voor een alleenstaande en daardoor per maand ongeveer 300 euro meer dan een senior die gehuwd is. ANBO vindt dat doelbewust frauderen bestraft moet worden, maar er worden nu ten onrechte boetes uitgedeeld, zogenaamd om uitkeringsfraude te bestrijden. Den Haan: “Het is onduidelijk hoeveel tijd AOW’ers met elkaar mogen doorbrengen en of de auto gedeeld kan worden. En tot hoe ver men kan gaan in het delen van de huishouding, zoals boodschappen doen of samen eten. En dan gaat het niet alleen over lat- en liefdesrelaties, maar ook over vrienden, kennissen, buurtgenoten die voor elkaar willen zorgen of samen willen optrekken. Veel AOW’ers zijn hier onzeker over en weten niet waar de grens ligt. Dat kan uitlopen op een forse boete en een lagere AOW van 50 procent voor samenwonenden in plaats van 70 procent voor een alleenstaande."  

Naar overzicht
Inkomen