20 april 2012

SVB komt AOW-ers tegemoet

Mensen die na 1 april 2012 65 jaar worden, krijgen pas vanaf hun verjaardag AOW uitgekeerd. Voorheen was dat vanaf de eerste van de maand. Een kleine groep mensen dreigde in de problemen te komen. Bijvoorbeeld mensen van wie het inkomen stopt op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar worden, zoals uitkeringsgerechtigden, of mensen met een prepensioen/VUT, die op de eerste van de maand omgezet wordt in een ouderdomspensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert, komt deze mensen tegemoet.

Mensen kunnen de SVB vragen om het AOW-pensioen in de maand na uw 65e verjaardag eerder te laten uitbetalen. Normaal gesproken betaalt de SVB de AOW rond de 23e van iedere maand uit.

Rekenvoorbeeld

Is uw 65e verjaardag bijvoorbeeld op 27 juni, dan krijgt u pas vanaf 27 juni AOW. U kunt de SVB vragen om de AOW van augustus eerder dan de 23e te laten betalen. Vanaf september krijgt u dan de AOW rond de 23e.