16 oktober 2020

Succesvolle lobby ANBO: oplossing AOW-gat Surinaamse Nederlanders

Gisteravond, op 15 oktober, vergaderde de Tweede Kamer over een aantal knelpunten in de AOW. Eén van de punten is dat Surinaamse Nederlanders die door een AOW-gat minder pensioen krijgen, daar een tegemoetkoming voor moeten krijgen. ANBO heeft zich hier 12 jaar voor ingezet en is blij dat de Tweede Kamer zich daar gisteravond ook voor uitsprak. Een mooi lobby-succes van ANBO!

ANBO heeft de Tweede Kamer (voor het overleg van gisteravond) per brief gewezen op een aantal knelpunten in de AOW. Het punt dat de AOW-positie van Surinaamse Nederlanders moet worden opgelost, werd door de Tweede Kamer omarmd. En daar is ANBO heel blij mee! Na 12 jaren lobby kan nu eindelijk worden gekeken naar de concrete oplossingen die ANBO voorstelt.

Denken in oplossingen

Minister Koolmees van Sociale Zaken is nu aan zet. We hopen dat hij - in plaats van juridische obstakels - ook in oplossingen denkt. En we blijven ons uiteraard inzetten voor de andere twee knelpunten met betrekking tot de AOW.

Succesvolle Lobby ANBO: oplossing AOW-gat Surinaamse Nederlanders