08 december 2012

‘Stop verslechtering pensioenen’

De grootste belangenorganisatie voor senioren roept het kabinet in de persoon van Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, dringend op om de per 2015 voorgenomen verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,4 procentpunt van tafel te halen. Volgens berekeningen van de Volkskrant zal voor veel Nederlanders in de toekomst anders het pensioen niet hoger uitkomen dan zo’n 50 procent van het laatstverdiende loon.

Bom onder solidariteit

ANBO-directeur Liane den Haan: “Feitelijk gaat het om een combinatie van maatregelen die er vooral bij jongeren fors inhakt, maar ook oudere werknemers treft die nu nog pensioen opbouwen. Bovendien zijn de afgelopen jaren de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks geïndexeerd. Rutte II legt met die verlaging van de pensioenopbouw een extra bom onder de solidariteit tussen jong en oud."

Bezuiniging 

Het kabinet wil dat er minder fiscale ruimte komt om voor aanvullend pensioen te sparen. Vorig jaar nog mocht er 2,25 procent van het jaarsalaris voor de pensioenopbouw worden gespaard, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Dat is dit voorjaar al verlaagd naar 2,15 procent. In het regeerakkoord is nu bepaald dat dit maximaal 1,75 procent van het jaarsalaris mag zijn, en niet meer. Dat zou dan na 40 dienstjaren moeten leiden tot een maximaal te bereiken pensioen van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Maar door de vergrote kans op niet indexeren en ook het afstempelen van pensioenen, leidt deze verlaging dus tot een veel lagere pensioenuitkomst. Het plan levert de schatkist jaarlijks een paar miljard aan bezuiniging op.

Inperking

Den Haan: “Meer premie, lagere opbouw, meer kans op niet indexeren en mogelijk ook afstempelen van de pensioenen betekent dat toekomstige gepensioneerden nog maar op 50 procent van het gemiddelde eindloon kunnen rekenen, terwijl zij dan ook nog langer moeten doorwerken. Daar komt bij dat deze maatregel een behoorlijke inperking inhoudt van de mogelijkheden om het nieuw pensioenstelsel op een goede manier vorm te gaan geven. Wij gaan Klijnsma hier binnenkort in ons overleg op aanspreken. Dit moet echt van tafel.“

Foto: Nationale Beeldbank, Ellen Mol Fotografie

Inkomen