19 februari 2020

Stijging waterschapsbelasting: nieuwe aanslag op koopkracht ouderen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de waterschapsheffingen in 2020 gemiddeld 4,6 procent hoger zullen zijn dan in 2019. ANBO vindt deze sterke stijging niet redelijk. Dat betekent opnieuw een forse aanslag op het besteedbaar inkomen van veel senioren.

De waterschappen beheren bijna 18.000 kilometer waterkeringen en 225.000 kilometer waterlopen. Daarnaast zuiveren zij 2 miljard m3 afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties. Om dit te kunnen doen, ontvangen burgers jaarlijks een aanslag waterschapsheffing. Die bestaat uit een deel voor watersysteemheffing en een deel voor zuivering van afvalwater. De 21 waterschappen die Nederland heeft, gebruiken de waterschapsheffing om ervoor te zorgen dat wij een veilig en schoon oppervlaktewater hebben.

Koopkracht ouderen verslechtert

“Waterzuivering en bescherming tegen hoog water is natuurlijk een groot goed. Daar mag Nederland trots op zijn,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Natuurlijk kost dat geld; geld dat burgers en bedrijven moeten ophoesten. Wij zijn dan ook niet tegen het opleggen van deze aanslagen, maar de nu voorspelde gemiddelde stijging van 4,6 procent vind ik onredelijk. Dit geeft een forse aanslag op het besteedbaar inkomen van veel senioren.”

Landelijke overheid moet ingrijpen

ANBO neemt al jaren het standpunt in dat lokale en regionale heffingen en belastingen de koopkracht van burgers behoorlijk kan beïnvloeden. Liane den Haan: “Koopkrachtbeleid is de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, niet van de lokale of regionale overheden. Als op dat niveau maatregelen worden genomen die een rechtstreekse invloed op de koopkracht heeft, moet de landelijke overheid ingrijpen.”

Kwijtschelding

Overigens kunnen burgers met een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen kwijtschelding van de betaling van de waterschapsheffing krijgen.

Grafiek ontwikkeling waterschapsheffing
Molen in landschap