7 april 2020

Stijging lokale lasten inzichtelijk

Deze week publiceerde het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de zogenaamde 'Atlas van de lokale lasten 2020'. Hierin zijn de ontwikkelingen van de lokale heffingen en belastingen in kaart gebracht. ANBO waarschuwde al eerder voor stijging van de lokale lasten, omdat het invloed heeft op de koopkracht van mensen.

Bij lokale lasten gaat het bijvoorbeeld om onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, rioolheffing e.d. Maar de Atlas houdt ook rekening met de kosten van aanvragen van een vergunning, hondenbelasting, parkeerbelasting e.d.

Stijging vooral voor huurders

Uit de Atlas blijkt dat de lasten dit jaar voor mensen met een koopwoning met gemiddeld € 776 stijgen. Dat betekent een stijging van 5% ten opzichte van 2019. Voor huurders is de stijging nog scherper. Zij gaan gemiddeld € 389 meer betalen. Dat bedrag is lager omdat huurders geen onroerendezaakbelasting betalen, maar voor hen is dat een stijging van 5,85%.

Invloed op koopkracht

“Al eerder dit jaar hebben wij al gewaarschuwd voor een stijging van lokale lasten,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Gepensioneerden zien voor het eerst dat sinds de crisis van 2008 hun inkomen wat hoger wordt, ondanks de problemen bij onze pensioenfondsen. Een aantal fiscale maatregelen van het kabinet zorgt daarvoor. Den Haan: “Maar die plus zal door deze stijging van lokale lasten snel richting de nul gaan, misschien voor sommigen wel in de min.”

Landelijke overheid moet ingrijpen

De cijfers van het COELO gaan om gemiddelden. In de ene gemeente zal de stijging hoger zijn dan in de andere. Niettemin is de gemiddelde stijging een punt van zorg. “Natuurlijk wil ook ANBO, dat we geen natte voeten krijgen omdat de rivieren overstromen. Of dat het huisvuil niet regelmatig en goed wordt opgehaald. De lokale lasten moet je echter uit het netto-inkomen betalen, dus het heeft een rechtstreekse invloed op de koopkracht van mensen. Wij vinden dat koopkrachtbeleid de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid is, niet van de lokale of regionale overheden. Als op dat niveau maatregelen worden genomen die een rechtstreekse invloed op de koopkracht heeft, moet de landelijke overheid ingrijpen.”

Portemonnee geld inkomen inkomensondersteuning