29 oktober 2012

Steun voor beleidsimpuls verkeersveiligheid

ANBO ondersteunt de beleidsimpuls verkeersveiligheid van de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). Die wordt morgen besproken in de Tweede Kamer. Het is de bedoeling daarmee het stijgend aantal verkeersdoden onder ouderen af te remmen.

De belangenorganisatie voor senioren is bijvoorbeeld blij met de honderd mobiliteitsambassadeurs voor Blijf Veilig Mobiel, speciale pilots verkeersveiligheid bij gemeenten, een fietsverlichtingscampagne en 'veilig fietsen' in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

ANBO stelt in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor I&M, dat verbetering van de lokale infrastructuur van groot belang is om ongelukken met oudere fietsers te beperken. Maar er zijn ook zorgen, omdat gemeenten ook steeds meer bezuinigen.

Naar overzicht
Wonen