18 april 2017

Stem voor de Ledenraad van ANBO

Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor de Ledenraad van ANBO. Uiteindelijk zal er in juni 2017 een nieuw gekozen Ledenraad aantreden. Een afgevaardigde van de Ledenraad is ongebonden en heeft in beginsel geen andere functie binnen ANBO.

De Ledenraad van ANBO is het hoogste democratische orgaan van de vereniging. 

Stem nu!

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt zich bezig met de meerjarenkoers van ANBO. Ook stelt de Ledenraad de meerjarenbegroting vast en wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de Raad van Toezicht van ANBO.

Hoe werken de verkiezingen?

Stap 1: Alle leden van ANBO mogen solliciteren om kandidaat-lid te worden voor de Ledenraad;

Stap 2: Aan de hand van de profielschets worden de sollicitaties beoordeeld. Daarna volgen sollicitatiegesprekken. De kiescommissie stelt ten slotte de kandidatenlijst vast;

Stap 3: Alle leden hebben één stem, die zij kunnen uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. In ANBO Magazine 3 en op ANBO.nl worden alle kandidaten voorgesteld;

Stap 4: De 25 kandidaten met de meeste stemmen vormen de nieuwe Ledenraad van ANBO, die in juni 2017 geïnstalleerd wordt.

Naar overzicht
Inkomen