16 november 2021

Stem op Willem Reijn bij pensioenfonds Architectenbureaus!

Willem Reijn is namens ANBO kandidaat voor de zetel voor gepensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Om zijn stem te kunnen laten horen, is het nodig dat hij zoveel mogelijk stemmen krijgt bij de verkiezingen, die nu van start gaan. Gepensioneerden van dit pensioenfonds kunnen hun stem dus laten horen!

Reijn is senior beleidsadviseur pensioenen bij ANBO, neemt deel in het overleg met de regering en grote pensioenfondsen en heeft ervaring als bestuurder van het pensioenfonds PNO Media. Ook verzorgt Willem Reijn een blog op de website van ANBO.

Willems motivatie

"Ik wil vol enthousiasme aan de slag als bestuurslid van het Pensioenfonds Architectenbureaus. Laat ik me eerst voorstellen: ik ben Willem Reijn, 65 jaar oud, beleidsadviseur bij ANBO en vanuit een positief-kritische houding in Den Haag betrokken bij de discussies over het nieuwe pensioenstelsel. Als lid van de klankbordgroep jong/oud voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weet ik hoeveel complexe keuzes besturen van pensioenfondsen in de komende vier jaar moeten maken om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De wijze waarop we straks overgaan, het ‘invaren’, is bepalend voor de toekomst. Zorgvuldigheid en evenwicht zijn daarbij sleutelwoorden."

"Maar er zijn nog heel veel andere keuzes die uiteindelijk bepalen hoeveel pensioen u gaat krijgen. Bijvoorbeeld hoeveel risico u bereid bent te lopen. De voorkeuren van de deelnemers en goed onderzoek onder die achterban zijn daarbij essentieel."

"Ik hoop met mijn ervaring als bestuurslid van een pensioenfonds en met de kennis die ik opdoe in Den Haag en in de pensioenwereld een bijdrage te leveren om op een goede manier over te stappen."

"Dat geldt natuurlijk allereerst voor de gepensioneerden, maar de visie van ANBO is breder dan alleen hun belang. Het gaat om een goed inkomen voor de huidige gepensioneerden én voor de toekomstige generaties. Ik (en ANBO) sta voor evenwicht tussen generaties. Ik hoop dat u mij het vertrouwen wilt geven om me in te zetten voor uw pensioen!"

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
Stem op Willem Reijn | ANBO
Inkomen