17 februari 2021

Stel minister voor Wonen aan en ga snel innovatief bouwen

Het loopt uit de hand op de woningmarkt en daar zijn niet alleen starters maar ook senioren de dupe van. Ouderenorganisatie ANBO heeft zich daarom aangesloten bij de 33 andere organisaties in een gezamenlijke woonagenda. We roepen het aankomende kabinet op: stel een minister voor Wonen aan, pak landelijk regie, toon daadkracht en ga samen met gemeenten nu echt snel én innovatief bouwen.

Het komt maar niet goed met het enorme tekort aan woningen en dat heeft grote gevolgen voor ouderen. Dertig procent van de ouderen is op zoek naar andere woningen. Een kleine 90% hiervan lukt dit niet of slechts zeer moeizaam.

Het is vijf óver twaalf

Dat probleem van een tekort aan woningen voor ouderen neemt door de vergrijzing in rap tempo toe. Over twintig jaar bestaat een kwart van de totale bevolking uit 65-plussers (4,7 miljoen mensen). Rond de 140.000 daarvan wonen nu al in deels ongeschikte woningen of te ver van voorzieningen. Voor ouderen is het dus vijf óver twaalf.

Invloed op starters én zorgkosten

Het tekort aan woningen voor ouderen is ook een enorm probleem voor starters. Als ouderen die willen verhuizen dat wél kunnen, komt immers de doorstroming op de woningmarkt op gang.

Maar het gebrek aan geschikte woningen en wijken waar mensen naar elkaar omkijken, heeft ook een grote invloed op de zorgkosten (die we met z’n allen in toom moeten proberen te houden). Kwetsbare ouderen die niet naar een passende woning kunnen, doen in de praktijk steeds meer een beroep op de zorg.

Oproep van ANBO

We moeten in Nederland nu niet meer blijven praten over het enorme woningtekort maar daden stellen. De oproep van ouderenorganisatie ANBO aan het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen van 17 maart zal aantreden:

  1. Het is noodzakelijk dat er een minister voor Wonen komt en dat het Rijk het onderwerp ‘bouwen van nieuwe woningen’ samen met gemeenten gaat oppakken. Via regionale samenwerkingen tussen gemeenten met een heldere taakstelling, zal sneller doortastend gehandeld kunnen worden.
     
  2. Als er dan weer wél snel en veel kan worden gebouwd (en verbouwd), moet dit op een innovatieve manier gebeuren. Denk aan woningen voor zeventigplussers die straks geschikt zijn voor starters, aan woningen die je eenvoudig kunt aanpassen aan je levensfase en aan flexibele woningen die over dertig jaar gemakkelijk afgebroken kunnen worden als de samenstelling van de bevolking weer verandert.