20 september 2018

Staatscommissie bevolkingsgroei óók voor bevolkingssamenstelling

"De vergrijzing kan alleen een lust zijn als men stopt met het als last te beschouwen", dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op het initiatief van VVD en CDA om een staatscommissie bevolkingsgroei in het leven te roepen. ANBO kan zich daar in vinden, maar dan moet er óók oog zijn voor de veranderende samenstelling van onze samenleving. "In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt, maar volgend jaar al is de helft van alle Nederlanders ouder dan 50. Het aantal 80-plussers groeit in de periode tot 2040 tot meer dan 2 miljoen en de groep 100-plussers is anno 2018 de snelst groeiende bevolkingsgroep. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop we de samenleving willen inrichten."

Goed ouder worden

"Nu al staat de publieke sector onder grote druk. Er zijn grote tekorten aan personeel in de zorg, de bouw, het onderwijs, het transport en meer, en de betaalbaarheid van de zorg is een steeds groter vraagstuk. Dat betekent dat we op een heel andere manier naar de toekomstige invulling van onze collectieve voorzieningen moeten kijken. Een eventuele staatscommissie moet dus ook gaan nadenken over hoe we met elkaar goed ouder worden en wat dit betekent voor de invulling van de diverse levensfasen."

Wonen, wijken, werken, welzijn

ANBO pleit al tijden voor een andere kijk op wonen, wijken en welzijn. Maar ook onze inzet voor oudere werknemers valt binnen onze visie op een ouder wordende samenleving; aan de kant komen te staan vanwege een 'te hoge leeftijd' is domweg niet acceptabel. Beter oud worden valt of staat met een passende woning, goede mobiliteit en een fatsoenlijk inkomen, maar ook met volwaardig kunnen blijven meedoen, tot op hoge leeftijd. Uit de brief: "Hoe zorgen we dat de kracht van een oudere samenleving benut wordt, en overgedragen wordt op de generaties die na hen komen?" 

Lees de hele brief aan de Tweede Kamer

 

Naar overzicht
Wonen