09 februari 2016

Sta stil bij uw digitale erfenis

Vandaag is het internationale ‘Safer Internet Day’, een jaarlijks terugkerende dag waarop wereldwijd aandacht is voor veilig internetgebruik. Een belangrijke taak van dit initiatief van de Europese Commissie is bewustwording over internetveiligheid. Met een kluwen aan wachtwoorden en diverse accounts bij websites en organisaties is het soms moeilijk overzicht te houden op de veiligheid. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die accounts als iemand overlijdt? Hoe veilig zijn de privé- en inloggegevens van iemand zodra die sterft of niet handelsbekwaam meer is? In ANBO magazine aandacht voor het regelen van de digitale erfenis.

Digitale erfenis

“Over de verdeling van materieel bezit na overlijden willen senioren graag duidelijk zijn,” licht Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, toe. “Of het nu gaat om het spaargeld, het huis of andere zaken: tastbaar of financieel bezit leg je vast in een testament. Eigenlijk zou je dat ook voor je digitale erfenis moeten doen. Niet enkel geeft het je zekerheid over de omgang met jouw persoonlijke online gegevens; je kan je nabestaanden er ook veel zorgen mee besparen.”

Drie stappen

In het ANBO artikel wordt in een drietal stappen uiteengezet hoe je de digitale erfenis regelt. Den Haan: “Het begint bij een goed overzicht over alle accounts en wachtwoorden. Dat is vaak al een hele klus: tel maar eens na op hoeveel sites u een account heeft. Om nog maar niet te beginnen over e-mailaccounts, Twitter, Facebook en andere applicaties. Gelukkig kunnen deze gevoelige gegevens worden opgeslagen in een digitale kluis, waarover in ANBO magazine meer is te lezen.” Vervolgens is het mogelijk een digitaal testament aan te maken. Veel uitvaartverzekeringen hebben daar mogelijkheden toe. “Ook daarover veel tips in het magazine. Zo draagt ANBO ook bij aan een veiliger internet.”

Naar overzicht
Inkomen