20 januari 2016

Spelregels keukentafelgesprek in de praktijk

De kwaliteit van het Wmo-keukentafelgesprek is de afgelopen dagen in TV-programma’s besproken. Senioren die ondersteuning nodig hebben bij langer zelfstandig wonen moeten een beroep doen op hun gemeente. Die voert dan onderzoek uit, vaak het ‘keukentafelgesprek’ genoemd, om te kijken welk soort ondersteuning de aanvrager nodig heeft. “Maar niet alle gemeenten voeren dat onderzoek even zorgvuldig uit,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Wij hebben op een rij gezet aan welke spelregels gemeenten zich moeten houden. De regels zijn gebaseerd op de Wmo 2015 maar ook op de Algemene wet bestuursrecht, jurisprudentie en internationale mensenrechtenverdragen.”

Keukentafelgesprek in NCRV’s ‘De Monitor’

In de uitzending van NCRV’s ‘De Monitor’ van zondag 17 januari bleek dat een commerciële zorgaanbieder soms het keukentafelgesprek uitvoert in naam van de gemeente. Den Haan: “Daarbij laten zulke organisaties soms de eigen commerciële belangen meespelen. Dat is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, blijkt uit onze spelregels. Er is namelijk een verbod op ‘vooringenomenheid en vermenging met persoonlijke belangen’, in dit geval de belangen van de organisatie dus. Het is niet de bedoeling dat een thuiszorgorganisatie, die mogelijk zelf baat heeft bij een bepaalde uitkomst, onderzoek doet naar wat voor hulp iemand nodig heeft.”

Keukentafelgesprekken bij Meldpunt!

Dinsdag 19 januari kwam in de uitzending van Meldpunt! van Omroep Max de zaak naar voren van een cliënt van wie het keukentafelgesprek niet thuis plaats vond. “Hoewel ANBO het al twijfelachtig vindt dat het onderzoek niet in het huis van de hulpvrager plaatsvindt, schrik ik nog meer van de inhoud van een ander gesprek dat in de uitzending aan bod kwam,” zegt Den Haan. “De cliënt werd daarin helemaal niet naar de wensen en mogelijkheden gevraagd. Het was een eenzijdig gesprek, meer een mededeling dus. Dat is ook niet de bedoeling: het onderzoek moet in kaart brengen wat de behoefte is en rekening houden met de persoonlijke omstandigheden. Als dit niet gebeurt, is dat in strijd met de Wmo én met de Algemene wet bestuursrecht.”

Kamervraag

Net als altijd is ANBO alert op dit soort voorbeelden. Den Haan: “Ze laten goed zien waarom het nodig is dat ANBO juridische spelregels op een rijtje heeft gezet. Vera Bergkamp (D66) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van deze regels. Vooral ook om staatssecretaris Van Rijn te vragen of hij ze extra onder de aandacht van gemeenten wil brengen. Wij zijn benieuwd!”

Gezondheid