06 september 2019

Spaartaks op de schop!

Goed en minder goed nieuws vandaag van de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. De heffing van inkomstenbelasting over vermogen (spaartaks) gaat eindelijk op de schop. De vrijstelling gaat fors omhoog naar 440.000 euro. Dit jaar is dat nog 30.360 euro.

"Daar hebben we lang op moeten wachten," vindt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Al jarenlang voelen mensen met spaargeld zich slecht behandeld door de overheid. De belasting die zij moeten betalen over hun spaargeld is voor de meeste mensen meer dan de rente die zij daarover ontvangen."

Uitspraak Hoge Raad

In het huidige systeem moet de Belastingdienst uitgaan van een niet realistisch rendement. Onlangs bepaalde de Hoge Raad dat het huidige systeem zorgt voor een uitkomst die leidt tot schending van de rechten van de mens, vooral op het gebied van het ongestoord genieten van eigendom. Omdat de Hoge Raad geen alternatieve werkwijze bepaalde, was nog steeds niet duidelijk wat belastingplichtigen boven het hoofd hing.

Waarom wachten tot 2022?

Liane den Haan: "Aan deze onzekerheid lijkt nu een einde te komen. Minder goed nieuws is dat de staatssecretaris wacht tot 2022 om de nieuwe regeling in te voeren. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Als je vindt dat de huidige regeling niet mee klopt, moet je die aanpassen. En daar niet mee wachten."

ANBO gaat ervan uit dat in het Belastingplan 2020 dat met Prinsjesdag wordt gepresenteerd, het kabinet al een voorschot op de nieuwe regeling neemt. Den Haan: "En als dat niet het geval is, zullen wij van ons laten horen!"

Inkomen