24 juni 2020

Spaartaks ging én gaat (weer) op de schop

In september 2019 kwam de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, met een plan om de ‘spaartaks’ (de belastingheffing over vermogen) structureel te veranderen. De huidige staatssecretaris, Hans Vijlbrief, liet onlangs doorschemeren dat hij kritisch naar dat voorstel ging kijken. Vandaag werd bekend dat hij niet kiest voor het voorstel, maar een alternatief gaat ontwikkelen. ANBO heeft input gegeven voor dit plan.

“Hoewel het oude voorstel vooral voor kleine spaarders gunstig leek, kende het ook nogal wat haken en ogen,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Juist daarom hebben wij afgelopen week direct een brief naar de staatssecretaris gestuurd toen duidelijk werd dat hij opnieuw naar het voorstel wilde kijken.”

ANBO: belasting over feitelijke rendement

Het standpunt van ANBO is al geruime tijd dat de belasting over vermogen (zoals spaargeld en beleggingen) moet gaan over het feitelijke rendement dat je behaalt. Dus over de rente op je bank- en spaarrekeningen, over je dividend op aandelen of over de opbrengsten van verhuur. Vanaf 2001 is het systeem gebaseerd op ficties en aannames. Niet op de realiteit.

Gesterkt door uitspraak Hoge Raad 

De Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht als de belasting die je moet betalen meer is dan het rendement dat je behaalt. Vooral bij mensen met spaargeld kon de belasting hoger uitvallen dan de rentevergoeding.

Liane den Haan: “Wij voelden ons door het arrest van de Hoge Raad gesterkt in ons standpunt. Helaas zijn tot nu toe vrijwel alle voorstellen om uit te gaan van de werkelijke situatie niet overgenomen. De reden daarvoor is dat er praktische bezwaren zouden zijn. Maar ook daarvoor hebben wij oplossingen voorgesteld.”

Meedenken met nieuw voorstel

Wat ANBO betreft moet belastingheffing eerlijk en evenredig zijn. Dat is met het huidige systeem van belasting over vermogen niet het geval. “Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris met goede voorstellen komt. Het spreekt voor zich dat wij graag met hem meedenken.”

mevrouw achter laptop - inkomen - spaartaks