21 november 2018

Sollicitatievaardigheden matchen onvoldoende

De onpersoonlijkheid, mede ingegeven door digitale sollicitatieprocedures, is oudere werkzoekenden een doorn in het oog. Dat blijkt uit een peiling van ANBO onder 2700 mensen, waarvan 808 werkzoekenden. Hoewel negentig procent van de ondervraagden hun leeftijd over het algemeen als grote hindernis zien bij het solliciteren, stellen veel ondervraagden ook dat het gebrek aan menselijk contact ingewikkeld is. Op de vraag of de sollicitatievaardigheden aansluiten bij de huidige werkwijze bij het zoeken naar werknemers, antwoordt de helft dat dat niet of onvoldoende het geval is; 53,6 procent van de ondervraagden heeft geen cursus gevolgd om de sollicitatievaardigheden te verbeteren.

Situatie verandert

“Je ziet dat driekwart van de ondervraagden vindt dat er veel veranderd is als het gaan om de zoektocht naar werk. De opleidingseisen worden steeds hoger, de P&O-manager steeds onbereikbaarder en de persoonlijke factor mist. Zo zeggen veel ondervraagden dat ze vaak niet eens een ontvangstbevestiging krijgen na het insturen van een brief. Hun persoonlijke netwerk – vrienden, familie, buren, oud-collega’s en oud-werkgevers – wordt goed ingezet, maar naar andere netwerken gaan lijkt men moeilijk te vinden. Ook LinkedIn wordt nauwelijks ingezet; driekwart van de ondervraagden maakt niet of nauwelijks gebruik van dit netwerk. Het is buitengewoon belangrijk dat mensen beter begeleid worden bij het solliciteren. Bovendien helpen initiatieven als de Nationale Werkbezoekdag, waar mensen de kans krijgen zichzélf te presenteren”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Nationale Werkbezoekdag

Vandaag openen 300 organisaties hun deuren voor werkzoekenden, om hen een kijkje in de keuken te geven. ANBO ondersteunt de Nationale Werkbezoekdag, evenals onder andere MKB-Nederland, ABU, VNO-NCW, AWVN, OVAL en het UWV. Uit de peiling blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagden (ook) zoekt in een andere sector dan hun eigen sector. Slechts 27 procent zegt niet bereid te zijn salaris in te leveren. De ondervraagden zoeken in 60 procent van de gevallen langer dan een jaar naar werk.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is gedaan tussen 7 en 16 juli 2018, onder 34.000 leden en 28.000 niet-leden van ANBO. We hebben bewust gevraagd naar mensen die op de een of andere manier nog actief deelnamen aan het arbeidsproces. 2700 mensen reageerden (response rate: 4,35 procent) en na een filter op actief werk zoeken bleven er 808 respondenten over. 44 procent van de ondervraagden is vrouw, 55,4 procent is man. 57,2 procent van de ondervraagden is jonger dan 65. 81 procent van de ondervraagden is lid van ANBO. De respondenten wonen overwegend in Zuid-Holland (22 procent) en Noord-Holland (19 procent). De enquête is uitgezet via het mailbestand van ANBO. De resultaten zijn niet gewogen of gecorrigeerd en derhalve niet representatief.

Getekende wachtkamer en sollicitanten
Inkomen