2 november 2021

Snel beginnen met boosterprik oudste leeftijdsgroepen

ANBO roept het kabinet op om snel te beginnen met een extra coronaprik voor de meest kwetsbare ouderen. De Gezondheidsraad zegt dat de effectiviteit van de vaccins bij ouderen iets afneemt en adviseert een boosterprik.

De boosterprik moet voorkomen dat ouderen ernstig ziek worden als ze nu besmet raken met corona. Met de extra prik komt de bescherming weer op het oude, hoge niveau, stelt de Gezondheidsraad.

De raad adviseert om te beginnen met de meest kwetsbare, oudste ouderen. ANBO is daar blij mee, vooral nu het aantal besmettingen ook in verpleeghuizen oploopt. Juist daar zijn de meest kwetsbare ouderen te vinden.

Prikbussen

Daarnaast kan er wat ANBO betreft ook snel worden begonnen met het prikken van de thuiswonende 80- en 90-plussers. De hele infrastructuur voor vaccinatie ligt er al. De GGD heeft door het hele land vaccinatielocaties en voor ouderen die minder mobiel zijn, kunnen de prikbussen van de GGD uitkomst bieden.

De animo onder ouderen voor een derde prik is groot: in een peiling van ANBO zei ruim de helft van de ondervraagde 65-plussers dat ze zo snel mogelijk een derde prik willen. Nog eens 40% wil op termijn graag een derde prik.

Automatische uitnodiging

ANBO zou graag zien dat alle 60-plussers een half jaar na hun tweede vaccinatie automatisch een uitnodiging krijgen voor de boosterprik. De overheid moet daarbij duidelijke informatie geven, zodat ouderen een goede afweging kunnen maken of zij de boosterprik willen.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Snel beginnen met boosterprik oudste leeftijdsgroepen