30 januari 2023

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden. Zo zou er op korte termijn een landelijk dekkend netwerk moeten komen van bankservicepunten, waar klanten van alle banken terecht kunnen met hun algemene bankvragen.

Dat zeggen ANBO en andere belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Uit het DNB-rapport blijkt dat het niet alleen ouderen zijn die moeite hebben met digitaal bankieren en dat het niet zo is dat dit probleem in de loop der jaren vanzelf zal verdwijnen. Ook mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking of die niet goed kunnen lezen, lopen vast. Net als mensen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken of de cultuur niet kennen. “Het rapport is van groot belang”, vinden de belangenorganisaties. “Het maakt voor het eerst een grote en diverse onzichtbare groep bankklanten zichtbaar.”

Afhankelijkheid

De gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering van het betalingsverkeer zijn groot, laat het onderzoek zien. De sluiting van veel bankfilialen en het afschaffen of steeds duurder maken van basiszaken als overschrijfformulieren en papieren afschriften leiden bijvoorbeeld tot afhankelijkheid. Mensen zien zich genoodzaakt bankzaken uit handen te geven aan anderen. “Dat is zeer ongewenst”, vinden de belangenbehartigers. “Niet-digitaal bankieren moet voor bepaalde groepen mogelijk blijven.”

Niet financieel gestraft

De banken hebben in een reactie op het rapport al gezegd dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. De belangenorganisaties zijn blij met deze toezegging. “Maar”, waarschuwen ze, “dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering.”

Persoonlijk contact

In het rapport noemt DNB een aantal knelpunten, die ook ANBO herkent. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan persoonlijk contact door sluiting van kantoren en een bijna onbereikbare, niet altijd behulpzame telefonische klantenservice.

De meeste banken hebben allerlei services in het leven geroepen om de groep niet-digitale klanten te helpen. Maar de doelgroep kent deze niet, constateert DNB. Servicepunten, zorgcoaches of cursussen zijn vaak onbekend. Wat ANBO en de andere belangenorganisaties betreft moet er zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk komen van lokale, wijkgerichte bankservicepunten komen. Daar kunnen dan klanten van alle banken persoonlijk worden geholpen met hun algemene bankvragen.

Op grote schaal

De organisaties zijn het eens met de visie van DNB dat de groep kwetsbare consumenten alleen maar groter wordt als banken geen actie ondernemen. Ze roepen de banken daarom met klem op om de adviezen uit het rapport over te nemen in een concreet uitvoeringsplan. Op zeer korte termijn en op grote schaal.  ANBO en de andere organisaties houden de vinger aan de pols. Het gaat om de volgende organisaties:

  • ANBO
  • Consumentenbond
  • Iederin
  • KBO-PCOB
  • Koepel Gepensioneerden
  • NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten)
  • Oogvereniging
  • Stichting ABC
  • Senioren Netwerk Nederland

ANBO was over dit onderwerp ook te gast in het radioprogramma Nieuws&Co op NPO Radio 1. Terugluisteren kan hier

Wilt u het rapport van DNB lezen? Klik dan hieronder.

Rapport DNB

 

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren