11 mei 2021

Seniorenorganisaties: draagvlak voor nieuw pensioenstelsel neemt af

ANBO en andere ouderenorganisaties waarschuwen dat het draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel kleiner dreigt te worden, nu minister Koolmees heeft besloten om de nieuwe pensioenwet pas in 2023 in te laten gaan.

ANBO, KBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden begrijpen dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid, maar het uitstel betekent wel meer onzekerheid, zeker voor gepensioneerden. De bedoeling was eerst om de nieuwe pensioenwet begin 2022 te laten ingaan.

Indexeren

De seniorenorganisaties zijn bang dat gepensioneerden nu nog langer op indexatie moeten wachten, dat is de verhoging van de uitkering om de inflatie te corrigeren. Minister Koolmees had het volgens de ouderenorganisaties voor pensioenfondsen mogelijk moeten maken om de pensioenen na jaren van stilstand weer te indexeren.

Ook vakbond CNB noemt het uitstel een ‘hard gelag voor veel gepensioneerden’. De nieuwe pensioenwet moet er nu juist voor zorgen dat pensioenen meer meebewegen met de markt. De rente begint net te stijgen, met uitzicht op indexatie. Nu de invoering van de pensioenwet is uitgesteld, komt die indexatie in gevaar.

De pensioenen zijn de afgelopen jaren zo’n 20% gaan achterlopen op de inflatie, terwijl het vermogen van pensioenfondsen flink is toegenomen. Dat vermogen ligt nu rond de 1700 miljard euro.

Koopkrachtig pensioen

De seniorenorganisaties roepen de minister en de Tweede Kamer op om de indexatie van pensioenen al eerder mogelijk te maken. Want alleen zo kan Koolmees zijn belofte nakomen die hij heeft gedaan bij het afsluiten van het pensioenakkoord. Hij beloofde toen een ‘koopkrachtig pensioen’.

Naar overzicht
anbo-inkomen-47.jpg
Inkomen