10 juli 2023

Seniorencoalitie roept op om seniorenbeleid voor wonen en zorg hoog op agenda te houden!

De Seniorencoalitie maakt zich zeer grote zorgen over de komende periode, nu het kabinet gevallen is. De seniorenorganisaties zijn bang dat de ingezette plannen voor wonen en zorg stil komen te liggen of vertraagd worden. Doorgaan met de geplande investeringen in wonen en welzijn is enorm belangrijk gezien de groeiende groep oudere mensen, de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en de beperkte beschikbare zorgcapaciteit

De Seniorencoalitie vraagt al jaren aandacht voor de gevolgen van de demografische veranderingen. Het afgelopen jaar werden er, mede na aandringen van de seniorenorganisaties, stappen gezet op onder andere het gebied van wonen en zorg in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De organisaties willen dan ook dat alles op alles wordt gezet om de gestelde doelen te behalen. Gezien de urgentie kunnen we het ons niet veroorloven tijdelijk stil te staan of over een tijd opnieuw te moeten beginnen. 

Tussen wal en schip

Grote groepen ouderen vinden het nu al heel moeilijk om hun weg te vinden de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Daardoor valt er een grote groep tussen wal en schip en lopen we risico op toenemende tweedeling. Een risico dat ook door de RVS en het SCP genoemd is.
Het is cruciaal dat er in ieder geval doorgegaan wordt met de beleidsvoornemens om te investeren in nieuwe woonvormen voor senioren die gericht zijn op saamhorigheid, maar ook met het beleid om domein overstijgend te gaan werken. 

We hopen dat een nieuw kabinet naast oog voor kwetsbare mensen ook oog zal hebben voor de cruciale rol die ouderen in de samenleving vervullen, als vrijwilliger, mantelzorger maar ook door te blijven werken. Zo leveren ouderen een enorme bijdrage aan onze samenleving.

Vitaal en gezond ouder worden

Belangrijk is het dan ook dat er geïnvesteerd wordt om te voorkomen dat de ouderenzorg verschraalt en vooral om te zorgen dat mensen vitaal en gezond ouder kunnen worden. Hiervoor is interdepartementaal beleid nodig. Een wens die de seniorencoalitie ook al bij aanvang van het nu demissionaire kabinet bepleit heeft. We hopen dat een nieuw kabinet ouderenbeleid hoog op de agenda zal zetten en de kans zal grijpen om dit beleid interdepartementaal in te richten zodat wonen, welzijn, werken en  zorg en ondersteuning samen met leven lang leren, mensen in staat zal stellen goed ouder te worden.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

anbo - wonen