7 maart 2022

Seniorencoalitie: nu investeren in goed en vitaal ouder worden

Ouderen vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage als vrijwilliger, in de mantelzorg en kinderopvang. Daarnaast werken steeds meer senioren door na hun pensioengerechtigde leeftijd. Het is daarom van het grootste belang dat de overheid investeert om mensen gezond en vitaal te houden.

Dat vindt de Seniorencoalitie, bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. De organisaties hebben een brief met hun visie gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit document kunnen de politieke partijen gebruiken bij het hoofdlijnendebat met de ministers Ernst Kuipers en Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooyen. Dat debat wordt morgen, 8 maart, gevoerd.

Urgent

Het is van het grootste belang dat mensen goed en vitaal ouder kunnen worden en zo actief en betrokken kunnen blijven. Want de komende jaren zal het aantal senioren blijven stijgen. Volgens de Seniorencoalitie beseft de politiek nog niet voldoende hoe urgent het is om een integraal ouderenbeleid te ontwikkelen.

Goed ouderenbeleid betekent in elk geval:

  • Minder loketten en meer zorg in de wijk
  • Inzet op digitale technologie
  • Aandacht voor preventie
  • Meer aandacht voor senioren met een lage sociaal-economische status
  • Meer passende woonvormen voor senioren in leefbare wijken
  • Niet praten óver senioren, maar mét senioren.

Ouderen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Zeggenschap en medezeggenschap horen daarbij. Het is volgens de Seniorencoalitie dan ook belangrijk dat dit kabinet echt gaat inzetten op een integraal ouderenbeleid. Niet vanuit zorg, maar vanuit wonen, welzijn en wijken samen. Het is tijd dat met de ouderen woorden worden omgezet in daden.

Het hoofdlijnendebat van VWS is morgenavond, 8 maart. De ministers en de staatssecretaris bespreken dan met de Kamer hun plannen voor de komende jaren op het gebied van zorg, welzijn en sport. 

Lees het hele visiedocument van de Seniorencoalitie hier.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Seniorencoalitie: nu investeren in goed en vitaal ouder worden