23 mei 2022

Seniorencoalitie in actie: Pas de pensioenwet aan!

Steun onze actie! De Seniorencoalitie is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk nog vóór het zomerreces, terwijl het nog aan alle kanten rammelt.

Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is voor de Seniorencoalitie - die bestaat uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM - onacceptabel. Er zitten nog te veel losse eindjes aan. Daarom komen we nu samen in actie. Hiervoor is een speciale website in het leven geroepen.

Grootste zorg

De Seniorencoalitie maakt zich in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende jaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel, de zogeheten transitieperiode. Naar verwachting is het nieuwe pensioenstelsel in 2027 in zijn geheel ingevoerd.

Het ziet ernaar uit dat later dit jaar een deel van de pensioenen voor het eerst in twaalf jaar kan worden geïndexeerd. Dat is goed nieuws, maar volgend jaar of in 2026 kan de situatie heel anders zijn, omdat indexatie nog steeds afhankelijk is van de marktrente, die snel verandert.

Blijvend indexeren

In de petitie eist de Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen. Eenmaal in het nieuwe stelsel is het beloofde koopkrachtige pensioen nog niet geborgd in het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt.

Pensioenpot eerlijk verdelen

Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en dat stelt de Seniorencoalitie allerminst gerust.

Echt meepraten

Ten slotte eisen de ouderenorganisaties in de petitie dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet meer dan ene papieren zeggenschap.

Ongekende omvang

Het nieuwe pensioenstelsel is een stelselherziening van ongekende omvang met gevolgen voor alle gepensioneerden én toekomstige gepensioneerden in ons land. Dat moet niet snel even door de Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu dreigt.

De Seniorencoalitie wil de petitie vlak voor het debat over de pensioenwet aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. Wij hopen op uw steun voor deze actie. U kunt ons helpen door onze petitie te ondertekenen.

Petitie: Pas de pensioenwet aan!

Steun onze strijd voor het aanpassen van de pensioenwet. Samen staan we sterker!

Word nu voordelig lid en betaal het eerste jaar slechts €29,95. Daarna betaalt u €4,- per maand. Word lid of lees meer over het lidmaatschap

WORD NU VOORDELIG LID


Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Seniorencoalitie in actie: Pas de pensioenwet aan!