28 november 2022

Seniorencoalitie heeft kritiek op begroting Sociale Zaken

De Seniorencoalitie vindt dat een aantal zaken rondom de AOW beter moet worden geregeld. In een brief roept de coalitie de Tweede Kamer op om dit te bespreken.

Op 29 november en 1 december vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor komend jaar. De Seniorencoalitie is kritisch op de plannen, maar vooral op de plannen die niet in de begroting staan. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Teniet gedaan

Uiteraard worden in de brief nogmaals de plannen rondom de verhoging van de AOW aan de orde gesteld. Door de verhoging van het minimumloon gaat de AOW in 2023 behoorlijk omhoog, maar door de verlaging van de inkomensondersteuning AOW wordt die verhoging weer teniet gedaan.

Daarnaast komen wat de Seniorencoalitie betreft twee belangrijke zaken niet aan de orde in de begroting, terwijl dat wel zou moeten.

Gekorte AOW

Dat betreft in de eerste plaats de kostendelersnorm bij de aanvullende inkomensondersteuning bij de AOW. Als iemand een gekorte AOW heeft zonder andere vorm van inkomsten, kan men aanspraak maken op de zogenoemde aanvullende inkomensondersteuning. Deze op de bijstand gebaseerde regeling vult het inkomen dan aan tot het sociaal minimum.

Wat de Seniorencoalitie oneerlijk vindt, is dat de inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen invloed hebben op de inkomensondersteuning. Oneerlijk, want we hebben het hier over mensen die qua inkomen op het absolute minimum staan. Gelet op hun leeftijd hebben zij geen mogelijkheden om het eigen inkomen te verhogen. Wij willen dat de Tweede Kamer zich inzet voor het schrappen van deze maatregel.

Antieke leefvormen

Ten tweede ontbreekt een modernisering van de leefvormen in de AOW in de plannen. Vreemd, want vorig jaar heeft het ministerie juist onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de leefvormen binnen in de AOW te hervormen naar de huidige maatschappelijke verhoudingen. Want de systematiek die de AOW nu kent, is nog gebaseerd op de maatschappij uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

In de brief heeft de Seniorencoalitie voorstellen gedaan die én voor iedereen duidelijk zijn én heel eenvoudig uitvoerbaar. Hieronder vindt u de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Brief aan de Tweede Kamer

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Seniorencoalitie heeft kritiek op begroting Sociale Zaken