14 oktober 2020

Senioren rijk? Ja, een paar misschien

Dinsdag 13 oktober jl. presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de vermogensontwikkeling bij particulieren in het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat een deel van de senioren veel vermogen bezit. Maar dat geldt niet voor alle senioren.

Met vermogen bedoelt het CBS hoeveel je in waarde bezit. Dat kan dus om spaargeld gaan, maar ook om de waarde van je huis.

Het CBS stelt vast dat in 2019 het hoogste vermogen bij ouderen zat. De grens voor ‘oud’ zijn legt het CBS overigens nog steeds bij 65 jaar. Hoewel de mededeling suggereert dat senioren veel geld te besteden hebben, is de werkelijkheid natuurlijk anders. Voor sommige senioren zelfs geheel anders.

Vermogen zit in waarde woning

Want de hoofdmoot van het vermogen van senioren zit in de waarde van hun woning. Begin 2019 was het doorsnee vermogen van 65-plushuishoudens 142,6 duizend euro. Ruim de helft van deze huishoudens had een vermogen van meer dan een ton en bij 14 procent was dat meer dan een half miljoen. Slechts 3 procent had een negatief vermogen.

Dat is geen vrij besteed inkomen

Zijn senioren daarmee rijk te noemen? Nee, helemaal niet. Want als die waarde in hun woning zit, kun je daar niet zoveel mee; het is geen vrij besteedbaar inkomen. Je zou dit geld alleen kunnen aanwenden als je de woning verkoopt, of weer een hypotheek afsluit die je een deel van de overwaarde uitbetaalt. Het eerste ligt niet voor de hand, want er zijn weinig geschikte seniorenwoningen waar mensen naar toe kunnen verhuizen. En voor een overwaarde-hypotheek komt niet iedereen in aanmerking.

Koopkracht verbeteren

ANBO gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet bij maatregelen om de koopkracht te verbeteren deze cijfers links laat liggen. Wij houden dat natuurlijk voor u in de gaten!

Naar overzicht
ANBO - deel senioren heeft vermogen - CBS0-cijfers vermogensontwikkeling
Inkomen