18 december 2013

Senaat stemt in met woonakkoord

De Eerste Kamer heeft vannacht ingestemd met het woonakkoord; 38 senatoren stemden voor en 37 tegen. Lange tijd was de steun van PvdA-senator Duivesteijn onzeker. ANBO-directeur Liane den Haan: “Helderheid is goed voor de marktpartijen, maar dit belooft niet veel goeds. Wij vrezen dat woningcorporaties door de verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro, weinig ruimte zullen overhouden om te investeren in verbouw en nieuwbouw. En dat terwijl de teller van noodzakelijke nieuw- en verbouw hapert en het tekort aan voor senioren geschikte woningen al op 84.000 staat.”  

Ongewenste effecten

Het woonakkoord werd in februari van dit jaar al gesloten door de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, maar strandde eerder in de Eerste Kamer. In het woonakkoord zijn afspraken gemaakt over huren, hypotheekregels en een heffing voor de woningcorporaties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft nu toegezegd dat na twee jaar al een evaluatie van de verhuurderheffing zal plaatsvinden. Als die te schadelijk zijn, wordt de heffing verlaagd.

Verplichting tot investering

ANBO heeft al eerder aan de Tweede Kamer laten weten dat het bouw- en verbouwvolume in Nederland achterblijft. Den Haan: “Corporaties moeten juist investeren in aanpassing van eigen huurwoningen en woonzorgcomplexen die zij in het bezit hebben. De verhuurderheffing die woningcorporaties nu moeten gaan betalen, had omgezet moeten worden in een verplichting tot investering in geschikte woonruimte. En de andere voorgestelde maatregelen zullen niet tot een snel herstel van de woningmarkt leiden.”  

De maatregelen op een rij

- De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent. De precieze percentages hangen af van het inkomen.

- Huurders die er in inkomen op achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.

-De hoogte van de huur wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten blijven de huurhoogte bepalen.

- Corporaties moeten via een verhuurdersheffing meebetalen om de tekorten van de overheid op te lossen. Ze gaan 1,7 miljard euro per jaar betalen in plaats van 2,1 miljard. Zeventig miljoen euro van dat bedrag, gaat naar een investeringsfonds voor de woningmarkt. Na 2 jaar wordt bekeken wat de effecten zijn van de heffing. Als die te schadelijk zijn, wordt de heffing verlaagd.

- De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.

- Er wordt 150 miljoen euro in een energiebesparingsfonds gestort en er komt 50 miljoen euro vrij voor een fonds voor startersleningen

- Huizenkopers krijgen de mogelijkheid maar de helft van hun hypotheek af te lossen. Daardoor moet het voor starters op de woningmarkt makkelijker worden een huis te kopen. Dat leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

- De btw op renovatie en verbouwen blijft vooralsnog tot eind 2014 6 procent in plaats van 21 procent.

- Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om corporatiewoningen te kopen.

Wonen