16 maart 2019

Sectoren moeten probleem zware beroepen zelf kunnen oplossen

Werkgevers en werknemers moeten de problemen rond zware beroepen zelf in de betrokken sectoren kunnen oplossen. De stopboete (rvu) moet daarvoor van tafel. De minister kan de vinger aan de pols houden door cao’s al dan niet verbindend te verklaren. Dat kan dan gelden voor alleen dat onderdeel, met handhaving van de rvu-boete. Dat zegt ANBO aan de vooravond van de grote pensioenmanifestatie, die op maandag 18 maart wordt gehouden. ANBO neemt aan die manifestatie deel. (De pensioenmanifestatie van 18 maart werd op de dag zelf afgeblazen nadat Nederland werd opgeschrikt door de tramaanslag in Utrecht.) 

Geen generieke VUT-regeling

“Wij denken dat op deze manier aan bezwaren van alle partijen tegemoet wordt gekomen”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Het kabinet is bang om de deur open te zetten voor generieke ouderwetse vut-regelingen. Maar met de algemeen-verbindendverklaring heeft de minister van Sociale Zaken een stok achter die deur.” De politiek kan een lijst van eisen stellen bij regelingen om zware beroepen te ontzien. Sociale partners moeten aantonen dat het daadwerkelijk om een zwaar beroep gaat en vooral ook wat aan initiatieven en investeringen wordt genomen om uitval verder tegen te gaan. “Het kan niet zo zijn dat de regeling bevordert dat werknemers met te zwaar werk er als het ware doorgedraaid worden en aan het eind in een regeling worden geloosd.”

Kosten komen daar waar ze horen

ANBO ziet als groot voordeel dat de kosten terecht komen waar die horen: in de betrokken sectoren. ANBO ziet niet veel in de oplossing die werkgevers hebben aangeboden. Daarbij mogen werknemers vertrekken met een regeling, waarbij zij geen AOW-premie meer hoeven betalen. "De kosten van een verkeerde aanpak van arbeid worden daarbij toch bij de gemeenschap gelegd. Dat is te makkelijk. Als de sector zelf voor de kosten opdraait, is dat een goede stimulans om daadwerkelijk iets aan de arbeidsomstandigheden te doen. Volgens ons is dat effectiever”, zegt Liane den Haan.

AOW is nu zo simpel

“Daarnaast vinden wij de AOW nu een heldere, eenvoudige regeling, die voor iedereen gelijk en begrijpelijk is. Dat willen wij graag zo houden. Overigens vinden wij dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog moet. De AOW-leeftijd bevriezen als zodanig is geen oplossing voor de zware beroepen. In de zorg valt nu al een op de vijf werknemers boven de 60 jaar uit. Die zijn daarmee niet geholpen.” 

Snel aan tafel!

ANBO vindt dat partijen weer snel om de tafel moeten en verwacht van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een fors gebaar. ANBO heeft een reeks van voorstellen gepubliceerd, waarop partijen met wat inschikken elkaar zouden kunnen vinden. “Want nu zijn de hakken in het zand gegaan, maar daar zijn de mensen niet mee geholpen. Alle partijen moeten bewegen”, aldus Den Haan.

ANBO heeft 10 punten geformuleerd voor een #goedpensioen

Lees meer over het pensioenakkoord in ons pensioendossier

Bouwvakker