04 december 2018

SCP: nog altijd blijkt sociaal netwerk niet altijd toereikend

In 2017 hadden meer mensen het gevoel dat ze op hun sociale netwerk kunnen bouwen dan in 2015. Wel is het aantal mensen dat zich eenzaam voelt toegenomen. Dat geldt met name voor de emotionele eenzaamheid: het ontbreken van een intieme relatie of vertrouwenspersoon. Dat blijkt uit de derde overall rapportage sociaal domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau. “Ik zie positieve ontwikkelingen: meer gemeenten bieden voorzieningen op maat en de wijkteams zijn zichtbaarder. Maar het SCP waarschuwt opnieuw dat het sociale netwerk niet altijd toereikend is, zeker niet wanneer er op meer structurele basis hulp nodig hebt. Mensen zijn sinds 2015 in steeds grotere mate verantwoordelijk geworden voor het hebben en onderhouden van een sociaal netwerk. Maar we weten al langer dat niet iedereen kan bouwen op zijn netwerk.” Den Haan pleit opnieuw voor meer aandacht voor het versterken van het sociale netwerk bij mensen die ziek of minder zelfstandig worden. “Niet het ziektebeeld per se, maar het gebrek aan familie, vrienden, geld of vaardigheden zijn het verschil tussen lang zelfstandig en zelfredzaam zijn of snel hulpbehoevend worden. Help mensen bij het opbouwen van een sociaal netwerk, en kijk naar ál hun behoeften. Help ze niet alleen met het huishouden, als je weet dat mensen óók eenzaam zijn.”

Betere samenhang

Den Haan waarschuwt ook dat de samenhang tussen Wmo (uitgevoerd door gemeenten), zorgverzekeringswet (o.a. wijkverpleging, uitgevoerd door zorgverzekeraars) en de wet langdurige zorg (verpleegzorg, uitgevoerd door zorgaanbieders en betaald door het rijk) beter moet. “Niet van het kastje naar de muur, maar spijkers met koppen. Help mensen en kijk naar hun noden, niet naar wie dat moet gaan betalen.” De Nationale Ombudsman deed in november een soortgelijke oproep, specifiek over dementiezorg. 

1 miljoen mensen

In 2016 maakten ruim 1,6 miljoen mensen uit bijna 1,4 miljoen huishoudens gebruik van een individuele voorziening in het sociaal domein, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Als ook mensen die alleen gebruik maken van bijzonder vervoer, dan gaat het zelfs om 2,0 miljoen personen uit 1,8 miljoen huishoudens. De helft daarvan maakt gebruik van de Wmo, zo schrijft het SCP.

Vingers met gezichten gezamenlijk naast elkaar
Gezondheid