09 december 2014

‘Schrap automatisch ontslag’

Schrap het automatisch ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Die oproep heeft ANBO-directeur Liane den Haan bij de Tweede Kamer neergelegd. “Pas het wetsontwerp dat langer doorwerken na de AOW-leeftijd regelt daarop aan. En neem voorbeeld aan hoe de Rijksoverheid dit al voor het eigen personeel heeft geregeld.”

Niet langer gewenst

In veel cao’s en arbeidsovereenkomsten, en in de Wet Werk en Zekerheid, is geregeld dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. ANBO vindt dit evenals de Raad van State niet langer gewenst en principieel onjuist in relatie tot het langer doorwerken. Dit langer doorwerken dient een punt van overleg te worden tussen werkgever en werknemer. ANBO vindt dat de Kamer nu de kans moet aangrijpen om automatisch ontslag te schrappen.

Lees hier de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sozawe

Naar overzicht
Inkomen