26 oktober 2018

'Schoon huis' onvoldoende bij Wmo-indicatie

Gemeenten moeten weer per cliënt vaststellen wat de aard en omvang van de benodigde hulpverlening is. Of, minder moeilijk gezegd: per aanvraag moet vastgesteld worden wat er nodig is om adequaat hulp of ondersteuning te verlenen, en hoeveel uur hiervoor nodig is. Bijvoorbeeld het doel 'een schoon huis' is onvoldoende. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En dat is goed nieuws voor de aanvragers van de Wmo-voorziening.

Grote gevolgen

Deze week publiceerde de Centrale Raad van Beroep een uitspraak tegen de gemeente Steenbergen. En deze uitspraak heeft grote gevolgen voor het beleid van veel gemeenten.

Kern van de zaak:

  • De gemeente Steenbergen verstrekt een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning en indiceert daarbij niet in uren, maar beschrijft het te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis. In de indicatie - de afspraak tussen gemeente en cliënt - wordt dus niet meer het aantal uren ondersteuning vermeld;
  • Vervolgens maakt de zorgaanbieder - bijvoorbeeld de thuiszorgorganisatie - een leveringsplan waarin per ruimte in de woning is vastgesteld welke werkzaamheden de zorgaanbieder verricht, wie dat doet en hoe vaak. Het leveringsplan, waarin ook geen uren vermeld staan, maakt onderdeel uit van de beschikking.

Dit mag dus niet meer

De Centrale Raad van Beroep heeft deze werkwijze afgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat:

  • Gemeenten tijdseenheden - minuten, kwartieren of uren - moeten noemen in de beschikking of in het leveringsplan, dat onderdeel is van de beschikking. Het vaststellen van deze tijdseenheden is essentieel voor rechtszekerheid, te weten de aanspraak die de burger mag maken bij de gemeente;
  • Er nadere eisen worden gesteld aan het onderzoek - bijvoorbeeld het keukentafelgesprek - waarop de beschikking en het leveringsplan zijn gebaseerd. Overleg voeren met zorgaanbieders en cliëntenraden volstaat niet. Er moet onderzoek gedaan worden naar de concrete hulpbehoefte van de burger. Niet alleen moet dus het aantal uren hulp concreet worden vastgesteld, ook moet per burger gekeken worden hoeveel uur er dan nodig is.

En wat nu als uw gemeente zich niet aan deze regels houdt?

Honderden gemeenten hebben dit beleid, en zullen de tijd moeten krijgen om het aan te passen. U hoeft het echter niet meer te accepteren als de gemeente u een indicatie geeft voor 'een schoon huis'. Ontstaan er toch problemen? Bel in dat geval de Raad & Daad Advieslijn op 0348 466688 (elke werkdag tussen 10:00 en 15:00). Zo krijgt u advies en eventueel juridische ondersteuning. 

Een dweil over de vloer
Gezondheid