24 oktober 2023

Samen sterker: ANBO en PCOB willen samen verder

ANBO en PCOB hebben de handen ineengeslagen om samen verder te gaan.

Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken voor senioren in Nederland. Gezamenlijk optrekken stelt ons in staat met daadkracht en betrokkenheid op te komen voor de belangen van senioren. In een tijd waarin belangenbehartiging versnipperd kan raken, geloven wij in de kracht van een verenigde stem.

Fusie

Op dit moment bevinden we ons in een verkennende, maar vergevorderde fase, waarin we gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Hoewel er nog geen formeel besluit is genomen, zijn de besturen van ANBO en PCOB vastberaden om deze nieuwe weg in te slaan. Zij hebben hun intenties uitgesproken om gezamenlijk een krachtige nieuwe vereniging te bouwen voor alle leden. Beide organisaties werken actief aan de voorbereidingen voor de besluitvorming.

Impact

Het streven is om in november tot een formele besluitvorming te komen. Als alles volgens plan verloopt, is de fusie vanaf 1 januari 2024 een feit. ANBO en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken en van oprechte betekenis kunnen zijn voor senioren, nu én in de toekomst.

De komende weken houden we u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Als de fusie een feit is leest u er meer over op onze website en in het ANBO Magazine dat verschijnt op dinsdag 12 december.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Vragen en antwoorden

Wat zijn de drijfveren achter deze fusie?

In toenemende mate merken we dat we meer kunnen bereiken wanneer we onze krachten bundelen én dichtbij voor onze leden activiteiten kunnen organiseren, belangenbehartigen en een levendige vereniging kunnen zijn. Onze medewerkers trekken steeds meer met elkaar op, met name op het gebied van de grotere dossiers (wonen, zorg, koopkracht) in de landelijke belangenbehartiging. Samen, met het benutten van elkaars krachten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland.

Hoe gaan de huidige leden van PCOB en ANBO profiteren van de fusie?

Samen worden we nog sterker en krachtiger in de belangenbehartiging. We bouwen samen verder aan een landelijke seniorenvereniging met een stevig en vitaal lokaal netwerk in het land en zijn we een belangrijke gesprekspartner in Den Haag. Door onze krachten te bundelen kunnen we daarnaast innoveren en onze dienstenverlening aan leden verbeteren. Zoals het uitgeven van een mooi magazine, een informatieve website en diensten zoals belastinghulp aan huis.

Hoe zorgen jullie dat de identiteit en waarden van beide organisaties behouden blijven na de fusie?

ANBO en PCOB hebben beiden een grote verscheidenheid aan identiteiten. We zoeken naar een nieuwe eenheid in deze verscheidenheid. Ieder individueel lid brengt immers een eigen unieke identiteit met zich mee en brengt deze ook in. Onderling ruimte en respect voor ieders identiteit en kernwaarden staan dan ook voorop. We betrachten zorgvuldigheid en houden het gesprek met de leden hierover gaande.

Wat is het belang van de lokale afdelingen?

De 240 lokale afdelingen van PCOB zijn lokaal verankerd. Ook ANBO-leden hebben behoefte aan aan activiteiten op lokaal niveau naast hun oriëntatie op de kracht van de landelijke organisatie. De nieuwe vereniging zal een dienstverlenende rol spelen in het verbinden van leden: aan elkaar, aan de lokale afdelingen en vice versa.

Handen samen