24 maart 2020

Samen aan de slag om thuiszorg overeind te houden

Er wordt in de thuiszorg heel hard gewerkt om mensen die thuis wonen goede zorg te geven. Maar door het coronavirus zijn er thuiszorgmedewerkers ziek en er is een tekort aan beschermende middelen. Daarom werkt ANBO met verschillende organisaties samen aan oplossingen om de thuiszorg op peil te houden voor alle ouderen die hier afhankelijk van zijn.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Meer dan 90 procent van alle ouderen woont zelfstandig thuis en een deel van hen is afhankelijk van thuiszorg. Deze mensen maken zich, heel begrijpelijk, grote zorgen of de thuiszorg kan blijven komen en of ze niet besmet worden. Daarom werken we op dit moment met alle betrokken organisaties samen om tot goede oplossingen te komen, zodat we de thuiszorg op pijl kunnen houden.”

Voldoende beschermingsmaterialen

Om thuiszorgmedewerkers goed te beschermen tegen het coronavirus, is het belangrijk dat er voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen zijn. En is nu een tekort aan deze beschermingsmiddelen en daarom wordt er hard aan gewerkt om de hoeveelheid aan te vullen.

Extra handen voor de Zorg

Liane den Haan: “Om te voorkomen dat de thuiszorg voor die ouderen die de zorg het hardst nodig hebben, in gevaar komt, ben ik blij met het platform ‘Extra handen voor de zorg’ van onder meer brancheorganisatie ActiZ. Hier kunnen oud-zorgmedewerkers, thuiszorg-studenten en andere mensen in de zorg zich aanmelden om mee te helpen om de thuiszorg overeind te houden. Er hebben zich nu al 6000 mensen gemeld; thuiszorgorganisaties gaan kijken hoe zij in het hele land ingezet kunnen worden. En we hopen dat nog veel meer mensen zich aanmelden.”

Hulp van mantelzorgers

Daarnaast wordt overlegd of mantelzorgers de lichte, niet-medische zorg voor een deel op zich kunnen nemen. Waarbij natuurlijk de RIVM-richtlijnen, zoals het wassen van de handen, wordt nageleefd.

Geen paniek zaaien

Liane den Haan: "In deze moeilijke tijd, waarin iedereen zijn schouders eronder zet, werken we vanuit ANBO zoveel mogelijk aan oplossingen waarmee ouderen geholpen zijn. We zien dat andere organisaties op dit moment juist de problemen benadrukken. Wij vinden dat echt geen goed idee. Dat zorgt er alleen maar voor dat ouderen onnodig in paniek raken."

Thuiszorg medewerker met oude dame