29 januari 2016

Ruim 3500 meldingen over verdwijnen blauwe envelop

Bij het Meldpunt 'Dag blauwe envelop' van de Belastingservice Ouderenbonden zijn sinds november 2015 ruim 3500 meldingen binnengekomen. Aanleiding voor het meldpunt was de mededeling van de Belastingdienst dat de 'blauwe envelop' binnen zeven jaar verdwijnt en dat alle post digitaal verstuurd wordt. Iedereen krijgt dan alle post van de overheid binnen in een digitale brievenbus: de berichtenbox op de website van mijnoverheid.nl. Om mensen die zich hier ongerust over maken een stem te geven heeft de Belastingservice Ouderenbonden het meldpunt 'Dag Blauwe Envelop' opgericht.

Duidelijk signaal

Het groot aantal meldingen is volgens ANBO en de andere seniorenorganisaties PCOB en Unie KBO een duidelijk signaal van senioren aan de overheid dat niet te negeren valt. Zij zijn overdonderd en maken zich zorgen over de snelheid waarmee de digitalisering van belastingberichten wordt ingevoerd. 'Wij zijn mensen die geen computer hebben. Om toch op de hoogte te blijven zouden wij graag schriftelijk informatie willen blijven ontvangen', zo schrijft een van de melders in een brief.

Niet tegen digitalisering 

De melders verwachten problemen als het contact met de overheid en de gemeente alleen nog maar via internet en e-mail verloopt. Zij voelen zich buitenspel gezet of in een afhankelijkheidsrelatie gemanoeuvreerd. De samenwerkende seniorenorganisaties willen benadrukken dat ze niet tegen digitalisering zijn. Maar zij hameren er op dat zowel bedrijven als overheid goede alternatieven moeten blijven bieden, zodat er een vangnet is voor mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn, om wat voor reden dan ook. "Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen die om financiële redenen, door een chronische ziekte of beperking niet met een computer kunnen werken. Voor deze groep is nu vrijwel geen vangnet."

Gebruik uitstel voor creëren vangnet

In november 2015 kwam staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën enigszins tegemoet aan de zorgen van de samenwerkende seniorenorganisaties, door aan de Tweede Kamer toe te zeggen dat wie geen computer heeft, digibeet is en echt geen vrienden of familie heeft om te helpen, toch nog een papieren brief kan van de Belastingdienst. "De actie daarvoor ligt nu bij de oudere zelf en dat vinden wij niet fair." Een paar weken later meldde Wiebes dat de papieren blauwe envelop het komende half jaar ook blijft voor de definitieve beschikking van toeslagen. "Een mooie stap in de goede richting. Ons appèl aan de staatssecretaris is om dit uitstel te gebruiken voor het creëren van een gedegen vangnet voor de senioren die geen toegang hebben tot internet."

Meldpunt blijft voorlopig open 

"Het aantal ontvangen meldingen geeft duidelijk aan dat er ongerustheid is. Veel senioren bellen of schrijven ons met de vraag hoe dat nu moet als zij niet online vaardig zijn en de papieren post van de Belastingdienst stopt", aldus een woordvoerder van de seniorenorganisaties. Het meldpunt 'Dag blauwe envelop' blijft voorlopig open zodat verontruste burgers hun stem kunnen laten horen. Klik hier om uw melding in te sturen.

Naar overzicht
Inkomen