21 oktober 2011

Roze ouderen willen meer zichtbaar zijn

Dit is één van de belangrijke signalen die uit de Roze belweek is gekomen die plaats vond tussen 3 t/m 7 oktober. Naast de wens van zichtbaarheid, zijn ook de behoefte aan acceptatie en het bespreekbaar maken van de specifieke situatie van roze ouderen belangrijke uitkomsten. Roze ouderen zijn lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Veel senioren gaven aan zich zorgen te maken over de toekomst. Hoewel uit de meldingen bleek dat in veel situaties het roze zijn geen issue is, waren er toch ook schrijnende verhalen van bewoners van verzorgingshuizen die nog steeds niet worden geaccepteerd.

De acties van het Consortium Roze 50+ Nederland, hebben duidelijk succes. Maar op een aantal punten is er nog verbetering nodig.

Op 24 oktober wordt het Groenboek Roze Belweek 2011 aangeboden aan de directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS. In het Groenboek staan conclusies en aanbevelingen die als leidraad moeten dienen voor plannen van beleidsmakers, professionals in de zorg en roze ouderen zelf.

Naar overzicht
Gezondheid