18 februari 2020

Rotterdam geeft goede voorbeeld, welke gemeente volgt?

Vandaag kopte het AD dat de gemeente Rotterdam besloten heeft om duizenden extra woningen voor senioren te bouwen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de Rotterdamse ouderen, maar ook voor andere groepen, zoals starters en jonge gezinnen. Voor hen komen dan immers woningen vrij. ANBO hoopt dat meer gemeenten dit voorbeeld snel volgen, want het tekort aan geschikte seniorenwoningen loopt snel op.

De Rotterdamse gemeenteraad stemde in met een plan waar veel partijen bij betrokken zijn. Samen willen zij de komende vijf jaar tienduizend levensloopbestendige woningen voor ouderen bouwen of bestaande woningen aanpassen. Dat is helemaal in lijn met de visie van ANBO: er moeten voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In sociale wijken die uitnodigen tot contact met anderen en met voorzieningen (zoals een supermarkt, apotheek en huisarts) dichtbij. Zodat zij minder snel een beroep doen op zorg.

Duizenden seniorenwoningen tekort

Er is in Nederland nu al een tekort van 80.000 seniorenwoningen. Doordat veel gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren, komen steeds meer ouderen in de knel. Zo woont 90 tot 95 procent van de ouderen zelfstandig thuis, deels in woningen die niet levensloopbestendig zijn en ver weg liggen van belangrijke voorzieningen. Veel van de woningen waar ouderen nu in wonen, zullen aangepast moeten worden zodat ze er goed oud kunnen worden. Samen met ActiZ bracht ANBO eind vorig jaar in kaart wat de woonopgave van alle gemeenten in Nederland is op het gebied van seniorenhuisvesting.

De tijd dringt

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Rotterdam neemt nu stappen om deze woonopgave te realiseren. Daar zijn we heel blij mee. ANBO roept andere gemeenten op om dit ook te doen. Want het is vijf over twaalf. Het bouwen van nieuwe woonvormen voor ouderen is immers niet morgen geregeld. In Rotterdam kost het waarschijnlijk minstens vijf jaar. Dus ook andere gemeenten moeten nu echt snel aan de slag. Want veel ouderen zitten nu al klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Met alle gevolgen van dien.”

Tweede Kamer: het is tijd voor actie

Op woensdag 19 februari en donderdag 20 februari praat de Tweede Kamer over het woningtekort in het algemeen en voor senioren in het bijzonder. Daarbij komt ook het advies van de Taskforce Wonen en Zorg aan de orde. Ook zij concludeert dat er op dit moment onvoldoende geschikte woningen zijn voor de groeiende groep ouderen en dat het belangrijk is om het gat tussen thuis en het verpleeghuis te dichten. Wat ANBO betreft is de tijd van praten voorbij en moeten we aan de slag. Er moeten nu nieuwe woonvormen worden gebouwd!

Naar overzicht
Appartementen
Wonen