05 april 2019

Rijk en banken slaan handen ineen voor kleinschalige woonvormen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze week een overeenkomst getekend, samen met banken, om nieuwe kleinschalige woonvormen te ondersteunen. Hierdoor wordt het makkelijker voor burgers die samen een wooninitiatief op willen zetten, dit ook te realiseren. Het kabinet heeft een stimuleringsregeling opengesteld waarin het Rijk garant staat voor onderdelen als de ontwikkelfase en de opstart.

De gedachte achter de regeling is dat het eenvoudiger moet worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren.

Woonbehoeften

ANBO is hier blij mee. "De samenleving verandert", aldus directeur-bestuurder aldus Liane den Haan. "Met de vergrijzing ontstaan ook nieuwe woonbehoeften. We zien steeds meer oudere mensen die op zoek zijn naar woonvormen waarin de zelfstandigheid behouden blijft en tegelijk een grotere betrokkenheid ontstaat bij elkaar."

Prettig en comfortabel

Een voorbeeld hiervan is de Knarrenhof in Zwolle. Een woonvorm met hofjeswoningen voor zowel koop als huur. Bewoners wonen zelfstandig, maar door de hofjesvorm ontstaan er makkelijk onderlinge contacten en doen mensen kleine klusjes voor elkaar. De saamhorigheid wordt hierdoor vergroot. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen prettig en comfortabel ouder worden.

Foto Hugo de Jonge: Rijksoverheid

Hugo de Jonge
Wonen