30 oktober 2015

Rijbewijsverlenging 75+ zelden afgekeurd

Van de ruim honderdduizend aanvragen voor rijbewijsverlenging door automobilisten van wie het rijbewijs op of na de 75ste verjaardag zou verlopen, is vorig jaar slechts 0,9 procent afgewezen. Ruim 37 procent van de aanvragen werd na de verplichte medische keuring direct goedgekeurd en kreeg het rijbewijs voor vijf jaar verlengd. Bij 56 procent van de aanvragen waarbij verwezen werd naar een specialist, is de verlenging goedgekeurd met een vorm van beperking op de duur of het gebruik van het rijbewijs. Dat kan zijn het dragen van een bril, training van het kijkgedrag of het rijden in een aangepaste auto, zoals een automaat. Dat blijkt uit een analyse van Local Focus van cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Volgens ANBO is het afkeuringspercentage al jaren stabiel.

Eigen verklaring en rijtest

Bij een automobilist vanaf 75 jaar moet verplicht beoordeeld worden of die volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat is om te rijden. Men moet daartoe een eigen verklaring invullen met vragen over de gezondheid; een deel daarvan wordt ingevuld door een keuringsarts. Bij 26,6 procent van de aanvragen, verwees het CBR vorig jaar naar een medisch specialist om aanvullend onderzoek te doen. Bijvoorbeeld omdat de oudere automobilist epilepsie had of slecht zag. Het CBR kan ook een rijtest afnemen om te beoordelen of iemand veilig en verantwoord aan het verkeer kan deelnemen. Door die rijtest kunnen steeds meer personen aantonen dat zijn ondanks aandoeningen toch geschikt zijn om een auto te besturen. Slechts 2,4 procent van de aanvragen werd na een medische keuring afgewezen.

Betaalbare keuringsartsen bij ANBO

ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincies voeren de artsen, speciaal voor leden van de seniorenorganisaties, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? Lees hier de feiten op een rij en de lijst met keuringsartsen in de verschillende provincies.

Medische aandoening beter middel

Sinds januari 2014 is de leeftijdsgrens voor een verplichte rijbewijskeuring verhoogd van 70 naar 75.jaar. Vlak daarvoor overwoog de minister van Infrastructuur en Veiligheid de keuring af te schaffen en voortaan op basis van een medische aandoening te ‘screenen’. Ook ANBO is daarvan groot voorstander, evenals Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Gezondheidsraad. Maar omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit eigen onderzoek concludeerde dat het 'aannemelijk' is dat de keuring de verkeersveiligheid bevordert, is een leeftijdsgrens gehandhaafd.

Rijbewijsbezitter heeft eigen verantwoordelijkheid

Volgens een woordvoerder van het CBR heeft een arts de verplichting om een patiënt te infomeren, adviseren en begeleiden wanneer die vragen heeft over zijn of haar rijgeschiktheid. “Als een arts vermoedt dat de veiligheid in het geding is, en de automobilist toch blijft rijden, dan kan hij een melding doen bij het CBR. Maar dat gebeurt in de praktijk alleen in uiterste nood, vanwege het beroepsgeheim dat artsen hebben. Iedere rijbewijsbezitter heeft volgens het CBR zelf de verantwoordelijkheid om zichzelf én anderen op de weg niet in gevaar te brengen. We willen allemaal veilig thuis komen.”


De oudste persoon waarbij vorig jaar het rijbewijs werd verlengd, was een 103-jarige inwoner uit Steenbergen in Brabant. In Amsterdam was dat een automobilist van 95 en in Wagening mocht een 99-jarige blijven rijden.

 

Gezondheid