9 februari 2015

Rijbewijskeuring veel eenvoudiger

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zal op advies van de Gezondheidsraad rijsbewijskeuringen makkelijker maken. In de Regeling eisen Geschiktheid 2000 vervalt het vereiste van een medisch onderzoek door een onafhankelijk specialist. “Er kan daardoor gebruik worden gemaakt van al bestaande medische informatie van de eigen behandelend arts. Dat bespaart veel tijd en ook kosten. Een goede zaak dus voor senioren met aandoeningen waarvoor een beoordeling over de rijgeschiktheid door het CBR nodig is,” aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Niet strenger dan nodig

Minister Schultz motiveert de wijziging: “Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, maar de eisen moeten niet strenger zijn dan nodig is.” Tot dusver was het zo dat mensen met aandoeningen als dementie, slaapproblemen, spierziekten en oogaandoeningen een tweede, onafhankelijke dokter moesten inschakelen voor de keuring. De minister streeft ernaar om de regeling op 1 april 2015 in werking te laten treden.

Betaalbare keuringen voor ANBO-leden

ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincie voeren de artsen, speciaal voor leden van de seniorenorganisaties, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? U leest hier meer informatie over rijbewijskeuringen en een lijst van keuringsartsen per provincie. Of lees verder op onze site.