19 november 2013

Resultaten experiment familieparticipatie goed

De eerste resultaten van de proef met 'verplichte familieparticipatie' zijn binnen. Dat is deze maand te lezen in ANBO Magazine. Belangrijkste resultaat is, volgens zorgorganisatie Vierstroom, dat het experiment initieerde, dat het leidt tot meer betrokkenheid van familieleden. Vorig jaar startte Vierstroom in twee zorginstellingen voor dementerenden met het project om familieleden elke maand minstens vier uur mee te laten helpen met de zorg voor hun naasten. Aanleiding is dat zorgmedewerkers de basiszorg prima aankunnen, maar te weinig tijd overhouden om eens gezellig met bewoners de krant te lezen, te wandelen of een spelletje te doen.

Boven verwachting

Het idee van 'verplicht'  zorgen voor naasten leidde tot felle discussies in de media. ANBO was én is van mening dat elk initiatief dat gericht is op meer inzet van familieleden gesteund moet worden. Locatiemanager Sylvia Oudenes van woonzorgcomplex Wilgenhoven kijkt na een jaar tevreden terug op de proef: "Gemiddeld besteden familieleden minimaal vier per wéék aan hun naaste, in plaats van vier uur per maand. Dat is boven verwachting."  De organisatie heeft het afgelopen jaar niet staan klokken of mensen die uren wel maakten, maar wil vooral de dialoog met zowel medewerkers als familieleden op gang brengen. "Alleen al door het gesprek aan te gaan, kwam er veel los. Familieleden vreesden bijvoorbeeld dat ze moesten helpen met wassen en aankleden, maar dat is helemaal niet het geval", zegt Oudenes. Meehelpen is ook geen juridische verplichting. Familie die ver weg woont of dat niet willen, kunnen de verplichting ook 'afkopen'.   

Verschillende werkwijzen

Zorginstellingen proberen op meerdere manieren familieleden bij de zorg van hun naasten te betrekken. Personeel heeft vaak geen tijd om naast de basiszorg aandacht te geven aan cliënten. Zo werkt verpleeghuis Raffy in Breda met vrijwilligers. Op 120 inwoners zijn 160 vrijwilligers. In zorgorganisatie Omring in Noord-Holland omarmen ze het COUP-principe: contact maken, ondersteunen, uitnodigen, participeren. Door het ondersteunen van familieleden hopen ze op meer betrokkenheid. Dat lijkt te werken. Ook proberen ze zo veel mogelijk het netwerk van de bewoner in stand te houden. Maakte iemand elke donderdag een wandeling met de buurvrouw, dan vindt Omring dat de bewoner dit vooral ook moet blijven doen.

Lees meer

Het hele artikel over verplichte familieparticipatie en de verschillende werkwijzen van zorginstellingen kunt u teruglezen in het ANBO Magazine van november.  

Lees ook de eindrapportage van het experiment

 

 

Naar overzicht
Gezondheid