16 maart 2016

Reparatie-oproep breed gesteund

Met ANBO vindt bijna de hele pensioensector dat de politiek moet ingrijpen om gepensioneerden op de een of andere manier te compenseren voor de dramatisch lage rentestand en de problematisch lage dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Dat kan door belastingmaatregelen of door verhoging van de AOW. Ook de druk uit de Tweede Kamer neemt toe. “Het wordt hoog tijd om aan de inkomensknoppen te gaan draaien, want het pensioen en de koopkracht van gepensioneerden wordt uitgehold”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO.

Lage rente is een ramp

“De lage rente is een ramp voor de Nederlandse pensioenen. Het gaat om miljoenen mensen die hun pensioen nog opbouwen en gepensioneerden die het direct in hun portemonnee merken”, licht Den Haan toe. “En zoals PME-bestuurders het vandaag verwoorden in het Algemeen Dagblad: ‘Minister Dijsselbloem van Financiën heeft voordeel van de lage rente. De pensioenfondsen nadeel. Laat hem een deel van dat voordeel gebruiken om de koopkracht van gepensioneerden te beschermen. Bijvoorbeeld de AOW verhogen. Of leg een moratorium op korten voor bijvoorbeeld 3 jaar’. Het maatschappelijk draagvlak en het vertrouwen in de pensioenen kunnen daarmee worden versterkt.”

Koopkracht repareren

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat op korte termijn in overleg met de toezichthouder -de Nederlandsche Bank (DNB)- over de dekking van de pensioenfondsen. Ook zij maakt zich zorgen over de renteverlaging van vorige week van de Europese Centrale Bank, waardoor pensioenfondsen nog meer in de problemen zijn gekomen en voor 2017 mogelijk kortingen op stapel staan. Klijnsma zal in mei de Kamer informeren over de nieuwste cijfers van DNB, die toezicht houdt op de aanvullende pensioenen en de rekenrente vaststelt waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraden moeten bepalen. Minister Dijsselbloem van Financiën liet gisteren via de media weten dat in augustus wordt bekeken of het nodig is om de koopkracht voor bepaalde groepen te repareren: ‘Wij voelen ons wel verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ouderen met een kleine beurs.” 

Debat

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt heeft gisteren een debat aangevraagd over de renteperikelen en fractiespecialisten van de Eerste Kamer sturen volgens het Financieele Dagblad een brief aan Klijnsma met de vraag of de rekenrente voor pensioenfondsen niet onnodig laag is. Ze wijzen erop dat verzekeraars een hogere rente mogen gebruiken.

Naar overzicht
Inkomen