09 november 2012

Regel mantelzorg ook buiten de familie

Uit onderzoek van ANBO blijkt dat mensen die (mantel)zorg nodig hebben nog altijd als eerste bij hun familie aankloppen. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden (leden en niet-leden) rekent erop dat echtgenoot en kinderen voor hen zorgen op het moment dat ze zorg- of hulpbehoevend worden. Slechts 23 procent van hen heeft zijn kinderen ook daadwerkelijk gevraagd om zorg te verlenen op het moment dat het nodig is; bijna de helft van de ondervraagden heeft geen maatregelen getroffen. Ruim 42 procent van hen denkt dan ook dat niet alles precies naar hun wensen geregeld kan worden.

ANBO bepleit dat mensen die zorg nodig hebben, maar zeker ook hun familieleden en mantelzorgers, goed kijken naar de mogelijkheden buiten de familie. Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO: "De druk op mantelzorgers - emotioneel en praktisch - is hoog. Mensen moeten eerlijk tegen elkaar zijn en een goede oplossing verzinnen voor de zorgrelatie. Natuurlijk kan familie helpen, maar het is ook goed om verder te kijken. Er zijn nu al initiatieven om zorgvraag en -aanbod beter bij elkaar te brengen: een vrijwilliger kan net zo goed voor iemand zorgen, maar meestal past die zorgtaak beter bij de rest van zijn of haar verplichtingen. Het is dan immers een keuze."

WeHelpen.nl

ANBO heeft zich aangesloten bij VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg dat erop is gericht om innovaties te initiëren, implementeren en actief uit te rollen over heel Nederland met als doel de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. Samen met een aantal grote zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties als Mezzo startte VitaValley twee weken geleden met de website wehelpen.nl, een onlinemarktplaats met slimme functies voor het vragen, aanbieden en organiseren van hulp.

Aanbod van vrijwilligers is groot

Want als het gaat om mantelzorg verlenen, zijn mensen juist wel bereid om buiten de familiegrenzen te gaan: 42 procent van de respondenten zou zichzelf als vrijwilliger aanbieden aan anderen die zorg of hulp nodig hebben. Bijna 70 procent van hen is zelfs bereid mantelzorger te worden voor mensen die ze eerder nog niet kenden. Van alle 1240 ondervraagde ANBO-panelleden is nu al bijna een derde mantelzorger.

Dag van de mantelzorg

Op 10 november wordt de 15e dag van de mantelzorg gehouden, die dit jaar in het teken van respijt en grenzen stellen staat. ‘Nu even niet’ is het thema, waarmee aangegeven wordt dat tijd voor jezelf een voorwaarde is om overeind te blijven als mantelzorger.

Panelonderzoek 'Mantelzorg en vrijwilligerswerk' (oktober 2012)

 

Naar overzicht
Gezondheid