06 november 2014

Rectificatie CAK antwoordkaart in AM

In ANBO Magazine, die pas is verspreid, staat het advies om de CAK-antwoordkaart in te sturen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming bij zorgkosten via de gemeente. CAK zou belanghebbenden daarover een brief en antwoordkaart hebben gestuurd.

Dat is niet helemaal juist. Mensen die een tegemoetkoming Wtcg ontvingen, vinden de brief en antwoordkaart pas na 2 december in de brievenbus. Daarna hebben zij nog even tijd om de antwoordkaart in te sturen; men dient binnen 6 weken te reageren. Mensen die compensatie eigen risico hebben ontvangen, zijn medio dit jaar al aangeschreven. Ook hen wordt aangeraden de antwoordkaart in te sturen.

Tegemoetkoming zorgkosten via gemeente

Het niet insturen van de antwoordkaart betekent niet automatisch dat men niet in aanmerking komt voor vervangende regelingen. Met toestemming door middel van de antwoordkaart, kan het CAK gemeenten gerichter informeren over de mogelijke doelgroepen voor vervangende regelingen. En die kunnen de informatie gebruiken om beleid te bepalen en hun inwoners op hun beurt weer gerichter te informeren. 

Naar overzicht
Inkomen