13 februari 2015

Recordaantal klachten toeslagen Belastingdienst

Een explosieve stijging van bijna 60 procent tot 1726 klachten in 2014, vergeleken met de jaren daarvoor. Nederlanders zijn nog nooit zo ontevreden geweest over de snelheid en de manier waarop aanvragen voor toeslagen worden afgehandeld door de Belastingdienst Toeslagen, zo blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman. ANBO vindt al langer dat de inkomenstoeslagen op de schop genomen moeten worden en bepleit één inkomensafhankelijke toeslagregeling. 

Te traag of geen reactie

Bijna zes miljoen Nederlandse huishoudens krijgen jaarlijks ruim 7 miljoen toeslagen toegekend: zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget en toeslagen voor kinderopvang. Bij vele tienduizenden huishoudens gaat het volgens de Ombudsman te traag en wordt niet gereageerd op aanvragen, wijzigingsverzoeken en bezwaarschriften. Ook zijn er klachten over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van aanvragen. Volgens de Nationale Ombudsman moet de Belastingdienst meer maatwerk leveren, afspraken nakomen en stukken tijdig behandelen. Want anders komen kwetsbare huishoudens financieel in de knel. 

Neem toeslagen op de schop

ANBO-woordvoerder Liane den Haan: “Ik deel de mening van de Ombudsman dat huishoudens de toeslagen nodig hebben om rond te kunnen komen. Zij kunnen vaak geen maand missen. De werkwijze van de Belastingdienst moet écht verbeterd. ANBO vindt bovendien dat het kabinet op korte termijn het systeem van inkomensafhankelijke toeslagen op de schop moet nemen. Er zijn er 27 en die zijn zo ingewikkeld en verschillend, dat ook het niet-gebruik waarschijnlijk de spuigaten uitloopt. De steunregelingen komen bij 16 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders terecht. Je hebt het dan over steunregelingen zoals huur- en zorgtoeslag, ouderenkorting, kwijtschelding gemeentelijke lasten, et cetera. De regelingen lopen ook via verschillende instanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank. En die hanteren verschillende inkomensnormen en –grenzen, eigen aanvraagtermijnen en betalingsdata. En de regelingen werken ook nog op elkaar in. Zorg nu eens voor één definitie voor inkomen en spaargeld, één aanvraagtermijn en leg de uitvoering bij één instantie neer: de Belastingdienst. Uiteraard moet die zo ingericht zijn, dat alles dan vlekkeloos verloopt.“ 

Commentaar Wiebes

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt in een reactie op het rapport van de Ombudsman, dat hij de adviezen gebruikt om de werkwijze van de Belastingdienst te verbeteren. Volgens hem is het aantal beschikkingen sinds 2006 verviervoudigt tot 25 miljoen per jaar. Het klachtenpercentage staat op 0,02 procent en is volgens hem dalende.

Naar overzicht
Inkomen