29 augustus 2013

Rechtszaak over AOW en samenwonen

Een 67-jarige vrouw uit Amsterdam heeft een rechtszaak aangespannen tegen de SVB, omdat haar AOW is verlaagd terwijl ze duurzaam gescheiden leeft van haar man. Volgens de Sociale Verzekeringsbank wonen ze toch samen. ANBO reageerde via het ANP en vindt dat de AOW-regels over samenwonen niet duidelijk zijn. En verwacht strakke en duidelijke regels door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, die beloofd heeft daar voor 1 september mee te komen. Een belofte die ook door staatsecretaris Van Rijn van VWS is bekrachtigd.

Opera-abonnement

De vrouw is sinds het najaar van 2012 getrouwd met een Friese man, maar leeft duurzaam gescheiden van haar echtgenoot. Haar alleenstaanden-AOW werd door de SVB met maandelijks ongeveer 290 euro verlaagd naar de norm van gehuwden.  De partners hebben nooit samengewoond en zien elkaar alleen in de weekends. “Ze leven in feite als niet gehuwd en hun manier van omgaan met elkaar is niet veranderd door het huwelijk”, aldus haar advocaat afgelopen woensdag voor de rechtbank. De SVB ziet dat anders, omdat de twee teveel contact onderhouden, soms elkaars boodschappen betalen of vakantiekosten voor de ander voldoen. De vrouw bracht hiertegen in dat zij vaker voor vrienden boodschappen betaalt. “Ik heb ook een vriendin waarvoor ik het opera-abonnement betaal”.

Waar ligt grens?

ANBO kent vele voorbeelden van alleenstaande AOW’ers en ook van gehuwde partners die apart wonen en gewoon de alleenstaanden-AOW ontvangen en niet als samenwonend worden gezien. Maar ook voorbeelden van personen die afzien van bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap, omdat de regels niet duidelijk zijn.

De regels over AOW en samenwonen zijn niet bij wet geregeld. De SVB hanteert eigen richtlijnen en de weging van wel of niet samenwonen vindt per situatie plaats in combinatie met een aantal SVB-criteria. ANBO vindt dat doelbewust de zaak flessen en niet melden dat je samenwoont, bestraft moet worden. Maar er worden ook mensen gestraft voor iets terwijl de wet niet duidelijk is. Want onduidelijk is hoeveel tijd AOW’ers bij elkaar mogen doorbrengen en of de auto gedeeld kan worden. En tot hoe ver men kan gaan in het delen van de huishouding, zoals boodschappen doen of samen eten. En dan gaat het niet alleen over lat- en liefdesrelaties, maar ook over vrienden, kennissen, buurtgenoten die voor elkaar willen zorgen of samen willen optrekken. Veel AOW’ers zijn hier onzeker over en weten niet waar de grens ligt.

Boete

ANBO-directeur Liane den Haan eerder: “Wij stellen al geruime tijd de regels over samenwonen in de AOW ter discussie. Bij commerciële relaties en langdurige zorgrelaties hebben we nu duidelijkheid gekregen. Maar de voorwaarden in de wet over een gezamenlijke huishouding zijn nog zo onduidelijk, dat mensen die niet bij elkaar wonen zonder dat zij het zelf beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. Gevolg, sociaal rechercheurs van de SVB die opeens aanbellen, beschuldigd worden van fraude, terugbetalen van teveel ontvangen AOW en een hoge boete. En dat gaat totaal soms om tienduizenden euro’s; bij meer dan 6.000 euro betekent het zelfs een strafblad.”

Petitie

ANBO bood vlak voor het zomerreces een petitie aan bij staatssecretaris Klijnsma en de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken. Die was ondertekend door ruim 6.000 senioren. Klijsma beloofde naar aanleiding van Kamervragen voor 1 september met duidelijke regels of alternatieven te komen.

De rechter doet op 9 oktober uitspraak.